Trang chủ    Quốc tế

Quốc tế

Những diễn biến mới trong hệ thống chính trị Mỹ hiện nay

Những diễn biến mới trong hệ thống chính trị Mỹ hiện nay

(LLCT) - Nước Mỹ trong những năm gần đây chứng kiến nhiều biến động trong chính trường: sự phân cực chính trị cao độ, những chia rẽ về giá trị, trạng thái của nền dân chủ có nguy cơ khủng hoảng cũng như tính bền vững của nó trên nền những biến cố trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2020. Hệ thống chính trị Mỹ đang đối mặt với nhiều thách thức mới, đặc biệt là trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Nhận diện tác động của nhân tố nội bộ và những diễn biến mới trong hệ thống chính trị Mỹ hiện nay, bài viết phân tích dưới các chiều cạnh: (1) Gia tăng sự phân cực các đảng chính trị; (2) Nhóm lợi ích với sự hình thành các siêu ủy ban hành động chính trị (Super PAC); (3) Maketing chính trị trong cuộc cách mạng truyền thông số.

Nhìn lại quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Malaixia từ góc độ lợi ích quốc gia - dân tộc

Nhìn lại quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Malaixia từ góc độ lợi ích quốc gia - dân tộc

(LLCT) - Sau khi nâng cấp thành Đối tác chiến lược (năm 2015), hợp tác giữa Việt Nam và Malaixia đã được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là chính trị - ngoại giao, quốc phòng - an ninh và thương mại - đầu tư. Vượt qua thời điểm khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Malaixia đang chuyển dần sang một giai đoạn mới với sự phát triển bền vững hơn. Dù vẫn tồn tại sự khác biệt trong một số vấn đề cụ thể, nhưng hợp tác vẫn là xu thế chính trong quan hệ hai nước. Bài viết phân tích làm rõ những kết quả đã đạt được và triển vọng của mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Malaixia từ góc độ lợi ích quốc gia - dân tộc.

Nâng cao hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ ở Lào

Nâng cao hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ ở Lào

(LLCT) - Bài viết khái quát quan điểm của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; đánh giá thực trạng luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong những năm qua; từ đó xác định những yêu cầu và giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ, lãnh đạo quản lý ở Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong thời gian tới.

Một số vấn đề về tư tưởng xã hội chủ nghĩa ở các nước Á - Phi

(LLCT) - Với tư cách là một học thuyết, CNXH là hệ thống lý luận về giải phóng người lao động khỏi áp bức, bóc lột và bất công, chỉ ra con đường xây dựng xã hội ấm no, hạnh phúc cho mọi người. Tuy nhiên, tùy thuộc vào điều kiện lịch sử xã hội cụ thể, vào sự nhận thức của các lực lượng xã hội khác nhau và với mong muốn vận dụng lý luận về CNXH vào nước mình, đã hình thành nên nhiều tư tưởng về CNXH với nhiều màu sắc khác nhau. Các nước Á - Phi có nhiều điểm tương đồng về mặt lịch sử xã hội với Việt Nam, tư tưởng XHCN ở những nước này cũng sớm hình thành trong phong trào giải phóng dân tộc, do vậy việc tìm hiểu tư tưởng XHCN ở các nước này có giá trị tham khảo đối với quan điểm lý luận và thực tiễn, cũng như khẳng định về những thành tựu xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay.

Quan điểm của Đảng Cộng sản Pháp về chủ nghĩa xã hội

Quan điểm của Đảng Cộng sản Pháp về chủ nghĩa xã hội

(LLCT) - Trong bối cảnh thế giới đang biến động mạnh mẽ, mỗi quốc gia đều đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen, Đảng Cộng sản Pháp đã đề ra những quan điểm về xây dựng chủ nghĩa xã hội kiểu Pháp, xác định các chủ thể lực lượng chính cho quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Pháp và phương pháp thực hiện các quan điểm đó. Bài viết góp phần làm rõ những vấn đề nêu trên.

Quan hệ Ấn Độ - Nga từ năm 2014 đến nay

Quan hệ Ấn Độ - Nga từ năm 2014 đến nay

(LLCT) - Quan hệ Ấn Độ - Nga là mối quan hệ truyền thống tốt đẹp. Bài viết phân tích thực trạng quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và ưu tiên Ấn Độ - Nga trên các trụ cột: chính trị, ngoại giao; quốc phòng; khoa học - công nghệ; kinh tế, văn hóa, hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Việt Nam trong chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc

Việt Nam trong chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc

(LLCT) - Việt Nam - Hàn Quốc đang chuẩn bị kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó đã có hơn 10 năm là đối tác chiến lược; hai nước đang hướng đến Đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới. Bài viết làm rõ nội dung Chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc và vị trí, vai trò quan trọng của Việt Nam trong Chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc.

Giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Cayxỏn Phômvihản cho thanh niên ở các tỉnh trung Lào

(LLCT) - Giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Cayxỏn Phômvihản cho thanh niên Lào nói chung, thanh niên các tỉnh miền Trung nước Lào nói riêng, là vấn đề cấp bách, nhằm trang bị cho thanh niên lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Bài viết nêu lên những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân của các hạn chế và đề xuất một số giải pháp trong giáo dụcchủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Cayxỏn Phômvihản cho thanh niên miền Trung Lào.

Bàn về trật tự thế giới hiện nay

Bàn về trật tự thế giới hiện nay

(LLCT) - Từ sau năm 1991 đến nay, thế giới đang trong thời kỳ quá độ sang trật tự mới, chưa thực sự định hình, cho dù xu hướng đa cực, đa trung tâm có phần trội hơn. Các thiết chế của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ mà tiêu biểu là Liên hợp quốc và hệ thống Bretton Wooks ra đời từ năm 1945 cũng đang bị thách thức nghiêm trọng bởi sự nổi lên của chính trị cường quyền, chủ nghĩa dân tộc cực đoan và chủ nghĩa dân túy. Chính vì vậy, cộng đồng quốc tế phải có nỗ lực mới để cải tổ, đổi mới hay xây dựng lại của một trật tự thế giới dựa trên luật lệ công bằng hơn. Bài viết là một phần kết quả nghiên cứu của Đề tài Khoa học cấp Bộ “Cách mạng công nghiệp và trật tự thế giới đến năm 2030” thuộc Chương trình cấp Bộ “Nghiên cứu cục diện thế giới đến năm 2030 phục vụ mục tiêu hội nhập và phát triển đất nước giai đoạn mới” do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì.

Sự kiện Hội nghị Cấp cao đặc biệt  ASEAN - Hoa Kỳ và vai trò của Việt Nam

Sự kiện Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ và vai trò của Việt Nam

(LLCT) - Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Hoa Kỳ diễn ra trong hai ngày (12 và 13-5-2022) tại Thủ đô Washington DC. Sự kiện được tổ chức vào năm ASEAN và Hoa Kỳ cùng kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ. Đây là dịp tái khẳng định cam kết chính trị của đôi bên về tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ ASEAN - Hoa Kỳ trong bối cảnh khu vực và thế giới đang có nhiều biến động phức tạp, khó lường dẫn đến những hệ lụy tiêu cực đối với trật tự quốc tế, kinh tế thế giới và chuỗi cung ứng toàn cầu... Đồng thời, là cơ hội để hai bên thúc đẩy quan hệ song phương, tìm giải pháp cho các thách thức chung. Cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Hoa Kỳ với các nhà lãnh đạo ASEAN được kỳ vọng mở những định hướng mới về hợp tác dài hạn, nâng tầm quan hệ với các sáng kiến cụ thể và thực chất.

Những đặc sắc trong hệ thống lý luận chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời kỳ cải cách mở cửa

Những đặc sắc trong hệ thống lý luận chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời kỳ cải cách mở cửa

(LLCT) - Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có nhiều thành tựu quan trọng về lý luận và thực tiễn trong sự nghiệp xây dựng Đảng và phát triển đất nước Trung Quốc. Bài viết tiếp cận từ thực tiễn sáng tạo lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhất là trong thời kỳ cải cách mở cửa, để luận giải những “đặc sắc” trong hệ thống lý luận đặc sắc Trung Quốc, trong đó phân tích những đặc sắc về hệ thống lý luận, về dùng từ và thuật ngữ, về thực tiễn, về dân tộc, thời đại, và nội hàm khoa học của những điểm đặc sắc trong CNXH đặc sắc Trung Quốc.

Tỉnh đoàn Khăm Muộn nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thực hiện chính sách lao động, việc làm cho thanh niên

Tỉnh đoàn Khăm Muộn nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thực hiện chính sách lao động, việc làm cho thanh niên

(LLCT) - Bài viết làm rõ vai trò của Tỉnh đoàn trong thực hiện chính sách lao động, việc làm đối với thanh niên tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đồng thời, phân tích thực trạng thực hiện chính sách lao động, việc làm cho thanh niên của Tỉnh đoàn Khăm Muộn trong giai đoạn 2016-2021, từ đó đề xuất các giải pháp phát huy vai trò của Tỉnh đoàn Khăm Muộn trong thực hiện chính sách lao động, việc làm cho thanh niên thời gian tới.

Nhận diện một số thách thức đối với môi trường an ninh khu vực Đông Nam Á

Nhận diện một số thách thức đối với môi trường an ninh khu vực Đông Nam Á

(LLCT) - Trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các thách thức đối với môi trường an ninh Đông Nam Á, rộng hơn là Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương ngày càng gia tăng ở nhiều cấp độ, có sự đan xen, phức tạp. Việc nhận diện những nguy cơ, thách thức đối với môi trường an ninh Đông Nam Á là cơ sở quan trọng để xác định những giải pháp, chính sách đối phó hiệu quả nhằm tạo dựng môi trường an ninh ổn định, bảo đảm không gian phát triển cho mỗi quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.

Các tỉnh ủy ở miền Bắc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào lãnh đạo công tác giảm nghèo

Các tỉnh ủy ở miền Bắc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào lãnh đạo công tác giảm nghèo

(LLCT) - Giảm nghèo là một chủ trương, chính sách xã hội lớn, lâu dài của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Trong thời gian qua, công tác giảm nghèo ở các tỉnh miền Bắc Lào đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên, trước tình hình mới, công tác giảm nghèo ở các tỉnh miền Bắc Lào vẫn còn hạn chế, cần tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức đảng, chính quyền các cấp. 

Mười năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam -  Thái Lan: thành tựu và triển vọng

Mười năm quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan: thành tựu và triển vọng

(LLCT) - Qua 10 năm là Đối tác chiến lược, quan hệ hợp tác Việt Nam và Thái Lan trên các lĩnh vực đã có những bước tiến vững chắc, nhất là quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng -  an ninh. Tuy nhiên, chất lượng hợp tác cụ thể trên một số lĩnh vực còn hạn chế, chưa xứng tầm và tiềm năng của hai nước. Bài viết khái quát những thành tựu, nhận diện những hạn chế, nguyên nhân và gợi mở các giải pháp phù hợp để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

 

Trang 5 trong tổng số 28 trang.

Thông tin tuyên truyền