Trang chủ    Quốc tế

Quốc tế

Gian lận, trốn thuế ở các nước đang phát triển - nguyên nhân và giải pháp

Gian lận, trốn thuế ở các nước đang phát triển - nguyên nhân và giải pháp

(LLCT) - Một trong những vai trò quan trọng của nhà nước là thu thuế và sử dụng tiền thuế để trang trải chi phí cho các dịch vụ công và xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống của người dân, phát triển kinh tế xã hội. Để hoàn thành tốt vai trò này, Việt Nam cũng như hầu hết các quốc gia đều phải đối mặt và đưa ra các giải pháp ngăn chặn hành vi gian lận và trốn thuế. Bài viết trình bày những lý luận về gian lận và trốn thuế ở một số nước trên thế giới và đề xuất các giải pháp ngăn chặn hành vi gian lận và trốn thuế để áp dụng tại Việt Nam.

Vai trò của Tổng thống Nursultan Nazarbayev trong quá trình đổi mới chính sách đối ngoại của Kazakhstan 30 năm qua

Vai trò của Tổng thống Nursultan Nazarbayev trong quá trình đổi mới chính sách đối ngoại của Kazakhstan 30 năm qua

(LLCT) - Trong gần 30 năm lãnh đạo đất nước, Tổng thống Nursultan Nazarbayev đã có công lao to lớn đưa Kazakhstan trở thành quốc gia phát triển và ổn định nhất khu vực Trung Á. Về mặt ngoại giao, dấu ấn của Tổng thống Nursultan Nazarbayev là rất rõ nét, được phản ánh qua chính sách đối ngoại hòa bình, tích cực, cân bằng, đa phương hóa trên cơ sở phát huy vị trí trung tâm của Kazakhstan ở lục địa Á - Âu. 

Hoạt động hợp tác phát triển nguồn tài nguyên nước lưu vực sông Mekong của Ủy hội sông Mekong quốc tế - thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

Hoạt động hợp tác phát triển nguồn tài nguyên nước lưu vực sông Mekong của Ủy hội sông Mekong quốc tế - thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

(LLCT) - Sông Mekong chảy qua 6 nước là Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Lào,Campuchia và Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của 6 nước trong lưu vực. Tuy nhiên, các quốc gia trong lưu vực lại có lợi ích khác nhau trong việc khai thác và sử dụng nguồn nước sông Mekong. Việc khai thác nguồn nước của các quốc gia thượng lưu đã có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của các nước hạ lưu, đặc biệt là Việt Nam. Năm 1995, Ủy hội sông Mekong quốc tế chính thức được thành lập với vai trò chính là thúc đẩy, phối hợp quản lý và phát triển tài nguyên nước một cách bền vững vì lợi ích chung của các quốc gia. Tuy nhiên, vai trò này chưa được thực hiện một cách hiệu quả và đầy đủ. Do đó, Việt Nam cần thúc đẩy hợp tác để phát huy vai trò tích cực của Ủy hội trong việc sử dụng, quản lý và bảo vệ nguồn tài nguyên nước.

Ngoại giao láng giềng của Trung Quốc từ Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay*

Ngoại giao láng giềng của Trung Quốc từ Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay*

(LLCT) - Từ Đại hội XVIII đến nay, cùng với những thay đổi của môi trường bên trong và bên ngoài, bên cạnh việc tiếp tục kế thừa phương châm, chính sách trước đó, chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc đã có sự điều chỉnh với việc đưa ra khái niệm mới, nội dung, cách thức thực hiện phong phú hơn. Bài viết tập trung phân tích điểm kế thừa, điểm mới trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc, đồng thời nêu lên những đánh giá bước đầu về việc triển khai trên thực tế từ năm 2012 đến nay. 

Hoạt động của các think tank ở Hoa Kỳ

Hoạt động của các think tank ở Hoa Kỳ

(LLCT) - “Think tank” là những tổ chức nghiên cứu chính sách, có chức năng chính là nghiên cứu, tư vấn, phản biện, và xây dựng các đề xuất chính sách. Trong nền chính trị Hoa Kỳ hiện đại, think tank được ví như những “chiếc hộp tư duy”, thực hiện vai trò cầu nối giữa “tri thức” và “quyền lực”. Hoạt động của các think tank rất đa dạng: tiến hành các nghiên cứu, cung cấp các xuất bản phẩm, tổ chức các buổi thuyết trình hay tranh luận chính sách, tham gia vào vận động chính sách. Bài viết trình bày hoạt động của các think tank ở Hoa Kỳ, nhận diện những ảnh hưởng của các think tank trong đời sống chính trị và quy trình chính sách ở Hoa Kỳ.

Xử lý đúng đắn mối quan hệ của Việt Nam với Mỹ và Trung Quốc góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước

Xử lý đúng đắn mối quan hệ của Việt Nam với Mỹ và Trung Quốc góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước

(LLCT) - Xử lý mối quan hệ với các nước lớn có vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của các quốc gia đang phát triển. Với vị trí địa - chiến lược trọng yếu, Việt Nam cần điều tiết khéo léo và hài hòa trong quan hệ với Trung Quốc và Mỹ góp phần giữ vững độc lập, tự chủ, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tạo môi trường hòa bình, ổn định cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Cấu trúc, cốt lõi, mối quan hệ và mục tiêu của sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc

Cấu trúc, cốt lõi, mối quan hệ và mục tiêu của sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc

(LLCT) - Vành đai và Con đường (BRI) là “sáng kiến” kết nối cơ sở hạ tầng gồm đường bộ, đường biển và đường không giữa Trung Quốc với thế giới. Sáng kiến này công bố chính thức ngày 28-3-2015(1). BRI đã triển khai hơn 5 năm, tuy vậy, nhiều vấn đề rất cơ bản về BRI như: khái niệm, cấu trúc, mối quan hệ, cốt lõi và mục tiêu là gì...vẫn còn chưa được làm sáng tỏ. Bài viết tập trung làm rõ thêm những vấn đề nêu trên góp phần hiểu đúng về BRI, tham vấn đối với Đảng và Nhà nước, đề ra chính sách thích ứng phù hợp với Vành đai và Con đường.

Bảo vệ quyền của phụ nữ ở các nước châu Á

(LLCT) - Tuyên ngôn Toàn thế giới về Quyền con người và các Công ước quốc tế về quyền con người (năm 1966) đều khẳng định quyền bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ trong việc hưởng thụ tất cả các quyền về dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. Đối với các nước châu Á, bài viết xin giới thiệu cơ sở pháp lý bảo vệ quyền của phụ nữ ở các nước châu Á; thực trạng pháp luật và thực trạng bảo vệ quyền của phụ nữ ở các nước châu Á; trên cơ sở đó, đưa ra một số kết luận và khuyến nghị nhằm bảo vệ tốt hơn quyền của phụ nữ ở các nước châu Á. 

Hệ thống liên minh an ninh song phương giữa Mỹ và các nước đồng minh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương: Lịch sử và hiện tại

Hệ thống liên minh an ninh song phương giữa Mỹ và các nước đồng minh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương: Lịch sử và hiện tại

(LLCT) - Xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển ở châu Á - Thái Bình Dương (TBD) đã đặt hệ thống liên minh song phương của Mỹ ở khu vực vốn là di sản của thời kỳ chiến tranh Lạnh đứng trước câu hỏi về mục tiêu tồn tại và xu hướng vận động. Tuy nhiên, sự biến đổi sâu sắc của địa chính trị và an ninh khu vực, sự chuyển dịch tương quan sức mạnh và phân bổ cấu trúc quyền lực trong hệ thống quốc tế đã đặt Mỹ và các đồng minh trước những thách thức mới đa dạng, phức tạp và mang tính chiến lược. Do đó, việc tiếp tục duy trì, điều chỉnh và tái định hình hệ thống liên minh khu vực của Mỹ có những động lực mới. Bài viết này tìm hiểu sự vận động trong quan hệ liên minh của Mỹ với 5 đồng minh hiệp ước truyền thống ở khu vực, phân tích và đánh giá sự tiến triển của hệ thống hợp tác an ninh song phương của Mỹ ở khu vực hiện nay.

Hiện thực hóa sáng kiến “Vành đai, con đường”: Trung Quốc cần vượt qua nhiều thách thức

Hiện thực hóa sáng kiến “Vành đai, con đường”: Trung Quốc cần vượt qua nhiều thách thức

(LLCT)- Gần một thập niên kể từ khi chính thức được đề xuất năm 2013, “Sáng kiến Vành đai, con đường” - Belt and Road Initiative (BRI) có ý nghĩa chiến lược quan trọng cả về mặt đối nội và đối ngoại với Trung Quốc. Hơn 7 năm triển khai, bên cạnh thành tựu chính, BRI cũng đặt Trung Quốc vào bối cảnh phải đối mặt với nhiều thách thức như vấn đề cạnh tranh chiến lược các nước lớn, sự nghi ngại của nhiều nước đối với BRI, nỗi lo vỡ nợ, chủ quyền, môi trường và xã hội từ các nước nghèo tham gia BRI... Bài viết tập trung làm rõ những thách thức mà Trung Quốc phải vượt qua để hiện thực hóa BRI.

Kinh nghiệm xử lý tin giả của Vương quốc Anh và Nhật Bản

(LLCT) - Trong thời đại cách mạng công nghệ thông tin, tin giả (fake news) không còn là vấn nạn của riêng quốc gia nào. Tin giả gây nhiều hệ lụy cho xã hội: tạo bất ổn chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, làm xói mòn niềm tin, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và hoạt động của các tổ chức, cá nhân... Chính bởi vậy, nhiều quốc gia trên thế giới đã tìm các biện pháp hạn chế tin giả, trong đó phổ biến nhất là xây dựng hành lang pháp lý và lập hàng rào công nghệ. Bài viết dưới đây giới thiệu kinh nghiệm xử lý tin giả của Vương quốc Anh và Nhật Bản, được tiến hành bởi các tác giả Clare Feikert-Ahalt và Sayuri Umeda (Mỹ).

Philipines và vấn đề an ninh tôn giáo

Philipines và vấn đề an ninh tôn giáo

(LLCT) - Đông Nam Á là nơi tập trung nhiều tôn giáo, sắc tộc hơn bất kỳ khu vực nào trên thế giới. Sự đa dạng văn hóa, tôn giáo, sắc tộc cùng với sự khác biệt lớn về mặt kinh tế, xã hội đã tạo ra các cuộc xung đột tôn giáo, thách thức an ninh khu vực và quốc tế. Xung đột tôn giáo trong một số trường hợp, có thể là biểu hiện bề ngoài của các nguyên nhân sâu xa bên trong là sự bất bình đẳng, vi phạm các quyền con người, sai lầm hoặc thất bại của chính sách. Các cuộc xung đột dưới danh nghĩa bảo vệ quyền tự do tôn giáo, nhưng thực chất liên quan nhiều đến quyền chính trị, quyền kinh tế, quyền con người hơn là quyền tôn giáo. Trên cơ sở phân tích tình hình an ninh tôn giáo ở Philippines, bài viết đề xuất một số kinh nghiệm đối với việc đảm bảo an ninh tôn giáo ở Việt Nam hiện nay.

Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Triển khai sức mạnh của Mỹ ở Biển Đông

Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương: Triển khai sức mạnh của Mỹ ở Biển Đông

(LLCT) - Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương được Tổng thống Donald Trump lần đầu tiên công bố vào tháng 11- 2017 tại Đà Nẵng. Chiến lược này được xây dựng dựa trên một số trụ cột chính, trong đó, Biển Đông được xem là thành tố quan trọng của trụ cột an ninh. Theo đó, chính quyền Trump đã không ngừng triển khai sức mạnh tại Biển Đông: tăng cường hiện diện quân sự, hỗ trợ các nước khu vực tăng cường năng lực hàng hải và tiến hành thường xuyên các hoạt động tự do hàng hải… Trong bối cảnh tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp  và khó lường, việc nghiên cứu chính sách của Mỹ trong vấn đề Biển Đông sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các nước có yêu sách chủ quyền ở Biển Đông, trong đó có Việt Nam.

Những biến đổi chính trị ở Indonesia hiện nay

Những biến đổi chính trị ở Indonesia hiện nay

(LLCT) - Là một quốc gia trong khu vực ASEAN, và cũng giành độc lập cùng thời kỳ với Việt Nam, kể từ khi ban hành bản hiến pháp đầu tiên (1945) và thành lập nền cộng hòa (1950), Indonesia đã đã trải qua nhiều bước thay đổi quan trọng trong đời sống chính trị và đạt được những thành công nhất định. Trên cơ sở những thay đổi ấy, ngày nay, Indonesia đang là nước có bước phát triển mạnh về tất cả các mặt của đời sống. Bài viết nghiên cứu làm rõ những biến đổi chính trị chủ yếu tại Indonesia.

Chính sách của chính quyền Donald Trump đối với Ấn Độ trong bối cảnh Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở

Chính sách của chính quyền Donald Trump đối với Ấn Độ trong bối cảnh Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở

(LLCT) - Trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Ấn Độ được Chính quyền Donald Trump coi là quốc gia chủ chốt giúp Mỹ bảo vệ lợi ích tại khu vực và duy trì vị thế thống trị thế giới. Bằng những hành động cụ thể trên cả ba mặt trận ngoại giao, kinh tế, quân sự, Mỹ khai thác tối đa mâu thuẫn Ấn - Trung, lôi kéo Ấn Độ về phía mình để kiềm chế Trung Quốc. Đồng thời, với chính sách đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội, Ấn Độ đang trở thành một thị trường béo bở cho các nhà sản xuất vũ khí của Mỹ. Sự tương đồng về lợi ích, ý chí của lãnh đạo hai nước đang góp phần thúc đẩy quan hệ Mỹ - Ấn ngày càng trở nên khăng khít hơn. Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, Chính quyền Donald Trump đang coi Ấn Độ là nhân tố cân bằng quyền lực tại châu Á và là quốc gia quan trọng trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. 

Trang 10 trong tổng số 28 trang.

Thông tin tuyên truyền