Trang chủ    Quốc tế

Quốc tế

Ngoại giao văn hóa góp phần thực hiện chính sách tích cực, chủ động hội nhập quốc tế

Ngoại giao văn hóa góp phần thực hiện chính sách tích cực, chủ động hội nhập quốc tế

DƯƠNG THỊ MAI HOA
Đại học Vinh

(LLCT) - Trong quá trình hội nhập quốc tế, ngoại giao văn hóa có vai trò quan trọng. Ngoại giao văn hóa được đề cao là “quyền lực mềm”, “sức mạnh mềm” trong bảo vệ lợi ích quốc gia, nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Cùng với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa được Đảng và Nhà nước ta xác định là ba trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam. Trong thời gian qua, ngoại giao văn hóa đã có vai trò tích cực trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước và góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp quốc gia xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 

Một số cải cách chính trị của Trung Quốc

Một số cải cách chính trị của Trung Quốc

TS LÊ THỊ THU MAI
Viện Chính trị học,
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, quá trình cải cách, mở cửa qua hơn 40 năm đã đạt nhiều thành tựu to lớn, tạo cơ sở vững chắc đưa quốc gia này tiếp tục tiến lên trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Có được những thành công đó là do Trung Quốc đã và đang kiên trì thực hiện công cuộc cải cách, đi sâu cải cách chính trị, đặc biệt dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình. Thực tiễn cải cách của Trung Quốc có thể rút ra những kinh nghiệm có giá trị đối với nhiều quốc gia.
 

Kinh nghiệm của Thái Lan, Ấn Độ về xuất khẩu nông sản trong điều kiện thực hiện hiệp định thương mại tự do

Kinh nghiệm của Thái Lan, Ấn Độ về xuất khẩu nông sản trong điều kiện thực hiện hiệp định thương mại tự do

ThS NGUYỄN LAN HƯƠNG
Viện Kinh tế,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(LLCT) - Xuất khẩu nông sản có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là ở các quốc gia đang phát triển, nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế, gia tăng thu nhập quốc dân và giải quyết việc làm. Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm của Thái Lan và Ấn Độ trong việc vượt qua các rào cản thuế quan và phi thuế quan trong điều kiện thực hiện hiệp định thương mại tư do để thúc đẩy xuất khẩu nông sản, từ đó, rút ra một số kinh nghiệm cho Việt Nam. 

Nâng cao chất lượng ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết của các đảng ủy học viện trong Quân đội nhân dân Lào hiện nay

Nâng cao chất lượng ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết của các đảng ủy học viện trong Quân đội nhân dân Lào hiện nay

(LLCT) - Ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết là một phương thức lãnh đạo đặc biệt quan trọng của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Chất lượng ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết thể hiện năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và quyết định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức đảng. Bài viết làm rõ thực trạng, đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết của các đảng ủy học viện trong Quân đội Lào hiện nay.

Mặt trận Lào xây dựng đất nước thực hiện chức năng giám sát trong thời kỳ mới

Mặt trận Lào xây dựng đất nước thực hiện chức năng giám sát trong thời kỳ mới

(LLCT) - Trong những năm đổi mới vừa qua, Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã thực hiện tương đối tốt chức năng giám sát đối với hoạt động của các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, đảng viên. Tuy nhiên, hoạt động này còn có những hạn chế, khuyết điểm. Trong thời kỳ phát triển mới của đất nước Lào, Mặt trận Lào xây dựng đất nước cần thực hiện nhiều giải pháp để thực hiện tốt hơn chức năng giám sát của mình.

Vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng bản phát triển ở Lào  (Qua thực tiễn tỉnh Luông Pha Băng)

Vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng bản phát triển ở Lào (Qua thực tiễn tỉnh Luông Pha Băng)

(LLCT) - Xây dựng bản (đơn vị hành chính cấp cơ sở) ở các địa phương trở thành “bản phát triển” là một trong những nội dung trọng tâm của chiến lược “3 xây” (xây dựng tỉnh thành đơn vị chiến lược, xây dựng huyện thành đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng bản thành đơn vị phát triển) được Đảng và Nhà nước Lào quan tâm triển khai thực hiện trong những năm gần đây. Trên cơ sở phân tích làm rõ thực trạng xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội đáp ứng các tiêu chí “bản phát triển” ở tỉnh Luông Pha Băng, bài viết đề xuất một số khuyến nghị nhằm phát huy tốt hơn vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở, góp phần đẩy nhanh tiến độ đạt các mục tiêu xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội. 

Nâng cao năng suất ở Xinhgapo và kinh nghiệm

Nâng cao năng suất ở Xinhgapo và kinh nghiệm

(LLCT) - Nâng cao năng suất có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia. Với xuất phát điểm từ một nước nghèo, Xinhgapo đã thành công trong xây dựng phong trào năng suất quốc gia, từ đó phát triển nền kinh tế và trở thành quốc gia giàu có. Dựa trên việc phân tích quá trình nâng cao năng suất của Xinhgapo, bài viết rút ra những kinh nghiệm hữu ích cho việc xây dựng và phát triển phong trào năng suất ở Việt Nam.

Thế giới và nước Nga nhìn từ chiến lược đối ngoại mới của Liên bang Nga

Thế giới và nước Nga nhìn từ chiến lược đối ngoại mới của Liên bang Nga

(LLCT) - Ngày 31-3-2023, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin ký Sắc lệnh phê duyệt Chiến lược đối ngoại mới của Liên bang Nga trong bối cảnh có nhiều chuyển biến lớn trên thế giới do tác động của cuộc xung đột tại Ucraina. Chiến lược đưa ra nhận định về các xu hướng phát triển chính trên thế giới, xác định vị thế của nước Nga, lợi ích của Nga, định hướng chính sách đối ngoại, xác định các khu vực và quan hệ của Nga với các nước. Bài viết giới thiệu khái quát bản Chiến lược đối ngoại mới của Liên bang Nga.

Quan hệ giữa tôn giáo và nhà nước ở Mỹ

Quan hệ giữa tôn giáo và nhà nước ở Mỹ

(LLCT) - Quan hệ giữa tôn giáo, giáo hội và nhà nước ở Mỹ tạo ra những tranh luận kéo dài trong suốt lịch sử hình thành và phát triển của quốc gia này kể từ Tu chính án thứ nhất và được biểu hiện rõ nét ở việc theo dõi và giám sát tôn giáo của nhà nước, các hoạt động của các trường học do tôn giáo tài trợ, trong các chương trình giáo dục và phúc lợi, tranh luận mô hình của nhà nước thế tục hay nhà nước tôn giáo. Bài viết mô tả sơ bộ những tranh luận của nhiều khía cạnh trong lịch sử Mỹ về vị trí của tôn giáo trong xã hội của quốc gia này.

Tác động của cấu trúc an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương và giải pháp thích ứng

Tác động của cấu trúc an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương và giải pháp thích ứng

(LLCT) - Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay, cấu trúc an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương có nhiều biến động phức tạp với sự tác động, ảnh hưởng, chi phối của các nước lớn và các tổ chức quốc tế. Việt Nam có vị trí địa - chiến lược quan trọng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Cấu trúc an ninh khu vực tác động trực tiếp, mang lại nhiều thuận lợi và thách thức đến môi trường an ninh của Việt Nam. Bài viết tập trung phân tích về cấu trúc an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương hiện nay, đề xuất những giải pháp thích ứng của Việt Nam.

Thành tựu 50 năm quan hệ Việt Nam - Malaixia

Thành tựu 50 năm quan hệ Việt Nam - Malaixia

(LLCT) - Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (30/3/1973 - 30/3/2023), quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Malaixia đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, đặc biệt là hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2015. Là hai thành viên của ASEAN, sự vận động tích cực trong quan hệ Việt Nam - Malaixia góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực Đông Nam Á. Bài viết làm rõ những thành tựu trong quan hệ Việt Nam - Malaixia trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế, an ninh - quốc phòng, gợi mở hàm ý chính sách nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển.

Quan điểm của Đảng Cộng sản Mỹ về chủ nghĩa xã hội

Quan điểm của Đảng Cộng sản Mỹ về chủ nghĩa xã hội

(LLCT) - Luận bàn về chủ nghĩa xã hội luôn là một trong những chủ đề thời sự của các nhà lý luận khoa học chính trị trên thế giới nói chung, cũng như các nhà lý luận mácxít và những người cộng sản nói riêng. Cương lĩnh chính trị của các Đảng Cộng sản và cánh tả nói chung trên thế giới đều đặc biệt quan tâm đến chủ đề căn cốt đó là “Chủ nghĩa xã hội là gì”, “Đặc trưng về tầm nhìn, giá trị và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội?”,... Đây là những vấn đề lý luận và thực tiễn luôn cần được làm sáng tỏ và luận giải thấu đáo, nhất là tiếp cận từ quan điểm phát triển của chủ nghĩa Mác - Lênin. Bài viết khái quát về sự hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Mỹ, những nội dung và tầm nhìn của Đảng Cộng sản Mỹ về chủ nghĩa xã hội.

Sự sáng tạo trong tinh thần Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc từ những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác

Sự sáng tạo trong tinh thần Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc từ những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác

(LLCT) - Báo cáo chính trị tại Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổng kết toàn diện sự nghiệp 5 năm kể từ Đại hội XIX cũng như những biến đổi to lớn trong 10 năm của thời đại mới (từ Đại hội XVIII) trong việc triển khai bố trí chiến lược xây dựng toàn diện đất nước hiện đại xã hội chủ nghĩa thời đại mới bước vào chặng đường mới. Báo cáo nêu việc giương cao ngọn cờ, định hướng tư tưởng, nắm bắt tình hình chung và nắm vững toàn cục; là văn kiện mang tầm cương lĩnh, thể hiện sự tươi sáng của quá trình Trung Quốc hóa và thời đại hóa chủ nghĩa Mác. Điều đó đòi hỏi được làm sáng tỏ hơn nữa từ nhiều góc độ, trong đó có việc nhận thức sâu sắc sự kế thừa và vận dụng sáng tạo của Đảng từ những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác.

Hợp tác Việt Nam - Campuchia trong lĩnh vực y tế từ năm 1991 tới nay

Hợp tác Việt Nam - Campuchia trong lĩnh vực y tế từ năm 1991 tới nay

(LLCT) - Cách đây hơn 55 năm, ngày 24-6-1967, Việt Nam - Campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là sự kiện trọng đại, đánh dấu trang sử mới trong quan hệ của hai nước. Trong đó, hợp tác về y tế luôn giữ một vị trí, vai trò quan trọng và ngày càng được đẩy mạnh, góp phần quan trọng vào công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, nâng cao đời sống nhân dân của hai nước. Bài viết phân tích yếu tố thúc đẩy, kết quả và triển vọng hợp tác giữa Việt Nam - Campuchia trong lĩnh vực y tế.

Trang 3 trong tổng số 28 trang.

Thông tin tuyên truyền