Trang chủ    Quốc tế

Quốc tế

Nâng cao chất lượng giảng dạy tại Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào

Nâng cao chất lượng giảng dạy tại Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào

(LLCT) - Nâng cao chất lượng giảng dạy tại Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong bối cảnh mới của công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước là một yêu cầu cấp thiết hiện nay. Từ thực trạng giảng dạy tại Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy tại Học viện.

Di cư lao động quốc tế và tác động kinh tế

Di cư lao động quốc tế và tác động kinh tế

(LLCT) - Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, di cư lao động giữa các quốc gia là quá trình tất yếu khách quan. Di cư lao động mang lại nhiều tác động tích cực và tác động tiêu cực đối với quốc gia xuất cư và nhập cư lao động. Bài viết tập trung nghiên cứu về di cư lao động quốc tế, phân tích tác động kinh tế của di cư lao động quốc tế đến kinh tế toàn cầu, từ đó đề xuất hàm ý chính sách nâng cao năng lực người lao động trong tham gia thị trường lao động quốc tế và phát triển thị trường việc làm trong nước.

Quản lý xã hội trong xây dựng nông thôn mới ở Lào (Qua thực tiễn tỉnh Bolikhamxay)

Quản lý xã hội trong xây dựng nông thôn mới ở Lào (Qua thực tiễn tỉnh Bolikhamxay)

(LLCT) - Thời gian qua, quản lý xã hội (QLXH) trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở Lào nói chung, tỉnh Bolikhamxay nói riêng bước đầu đạt được nhữngkết quả quan trọng, tác động tích cực tới xây dựng và phát triển nông thôn. Tuy nhiên, qua thực tế khảo sát 500 cán bộ lãnh đạo quản lý và người dân tại 6 huyện của tỉnh Bolikhamxay năm 2021 về QLXH trong XDNTM trên địa bàn tỉnh cho thấy còn nhiều rào cản, bất cập trong công tác này. Trên cơ sở phân tích làm rõ những động lực thúc đẩy, các rào cản đối với QLXH trong XDNTM từ phương diện thể chế, cơ chế chính sách cũng như đặc điểm, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bài viết đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm phát huy hiệu quả QLXH trong XDNTM ở Lào nói chung, ở tỉnh Bolikhamxay nói riêng.

Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của Việt Nam trong các cơ chế đa phương do ASEAN dẫn dắt

Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của Việt Nam trong các cơ chế đa phương do ASEAN dẫn dắt

(LLCT) - Bước sang thập niên thứ ba thế kỷ XXI, ASEAN đang phát huy hiệu quả vai trò dẫn dắt trong các cơ chế đa phương ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực ngày càng được ủng hộ, nâng cao. Bài viết làm rõ vai trò điều phối của ASEAN trong các cơ chế an ninh - chính trị và kinh tế đa phương, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của Việt Nam - với tư cách là một thành viên của ASEAN - trong các cơ chế đa phương do ASEAN dẫn dắt, đưa Việt Nam thực sự trở thành hạt nhân gắn kết, vững mạnh và phát triển thịnh vượng.

Quan hệ Việt - Pháp sau 50 năm nhìn lại

Quan hệ Việt - Pháp sau 50 năm nhìn lại

(LLCT) - Nhìn lại mối quan hệ Việt - Pháp từ lịch sử đến hiện tại, đặc biệt trong 50 năm qua (1973 - 2023), có sự phát triển vượt bậc, ngày càng bền chặt, đi vào chiều sâu, hợp tác toàn diện, phong phú, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Bài viết khái quát lại chặng đường phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Vai trò của chính phủ đối với phát triển kinh tế bền vững tại các nước đang phát triển

Vai trò của chính phủ đối với phát triển kinh tế bền vững tại các nước đang phát triển

(LLCT) - Phát triển kinh tế bền vững là mục tiêu chiến lược của các quốc gia. Trong đó, chính phủ có vai trò quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện đường lối phát triển bền vững của quốc gia. Dựa trên tiến trình phát triển kinh tế, bài viết phân tích vai trò của chính phủ trong quá trình hình thành và thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế bền vững.

Đằng sau những phát ngôn chống chủ nghĩa xã hội của Donald Trump

Đằng sau những phát ngôn chống chủ nghĩa xã hội của Donald Trump

(LLCT) - Trong nhiệm kỳ 4 năm làm Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã tạo ra không ít sóng gió trên chính trường Mỹ và trong quan hệ quốc tế. Nhiều phát ngôn của ông đã làm dậy sóng dư luận ở trong và ngoài nước Mỹ, thu hút các hãng truyền thông trên khắp thế giới đưa tin, bình luận. Trong rất nhiều những phát ngôn “dậy sóng” của ông, có không ít những phát ngôn về chủ nghĩa xã hội, về những quốc gia đang và đã từng xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bài viết phân tích bản chất đằng sau những luận điệu này của Donald Trump là những ý đồ chính trị với nhiều hàm ý khác nhau, không chỉ là chống chủ nghĩa xã hội.

Bối cảnh hình thành và đặc điểm nổi bật của cục diện thế giới hiện nay

Bối cảnh hình thành và đặc điểm nổi bật của cục diện thế giới hiện nay

(LLCT) - Cục diện thế giới hiện nay được hình thành và vận động trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi, với những chuyển động ở tầng sâu khoa học - công nghệ, kinh tế - vật chất và tầng cao an ninh, chính trị và sẽ còn vận động, biến động nhiều chiều trong những năm tới. Do vậy, nó rất cần được quan sát và phân tích, đánh giá thường xuyên từ phía các giới học thuật và phía các nhà hoạt động thực tiễn. Bài viết phân tích bối cảnh lịch sử hình thành nên cục diện thế giới, từ đó chỉ ra những đặc điểm nổi bật của cục diện thế giới hiện nay.

Quản lý thương mại biên giới của Trung Quốc

(LLCT) - Thương mại biên giới theo quy định của Trung Quốc bao gồm thương mại ở cặp chợ của cư dân biên giới và thương mại tiểu ngạch biên giới, đã và đang tiếp tục được coi là một phương thức quan trọng để mở cửa với bên ngoài, phát triển kinh tế vùng biên giới. Quản lý của Trung Quốc đối với thương mại biên giới những năm gần đây đã có sự thay đổi theo hướng chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn; định hướng phát triển theo hướng nâng cấp kinh tế biên giới. Bài viết tập trung làm rõ khái niệm, việc quản lý đối với thương mại biên giới của Trung Quốc; nêu lên những điểm mới trong phát triển thương mại biên giới của Trung Quốc ở khu vực biên giới với Việt Nam và đưa ra một số gợi ý đối với Việt Nam.

Nỗ lực của Đảng Nhân dân Campuchia trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 và hướng tới bầu cử thành công Quốc hội khóa VII (nhiệm kỳ 2023 - 2028)

Nỗ lực của Đảng Nhân dân Campuchia trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 và hướng tới bầu cử thành công Quốc hội khóa VII (nhiệm kỳ 2023 - 2028)

(LLCT) - Tháng 7-2023, Campuchia sẽ bước vào cuộc Tổng tuyển cử bầu đại biểu Quốc hội khóa VII (nhiệm kỳ 2023 - 2028). Cuộc Tổng tuyển cử được dự báo sẽ thành công, trong bối cảnh Quốc hội nhiệm kỳ khóa VI, với vai trò lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia, thực hiện thành công chiến lược phát triển đất nước: giữ vững an ninh, trật tự xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, kiểm soát được dịch bệnh Covid-19, mở rộng hợp tác quốc tế, đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2022.

Hợp tác phát triển kinh tế Việt Nam - Ấn Độ

Hợp tác phát triển kinh tế Việt Nam - Ấn Độ

(LLCT) - Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ là mối quan hệ có lịch sử lâu đời, bền vững, có vị trí quan trọng cho sự phát triển của hai nước. Bài viết phân tích tình hình hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch… giữa Việt Nam - Ấn Độ và đề xuất một số vấn đề cần chú trọng để thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Tầm quan trọng của Việt Nam đối với phong trào cộng sản quốc tế và trách nhiệm đoàn kết của chúng ta

Tầm quan trọng của Việt Nam đối với phong trào cộng sản quốc tế và trách nhiệm đoàn kết của chúng ta

(LLCT) - Từ khi được thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định đi theo con đường của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh vì một tương lai tốt đẹp hơn cho toàn thể nhân dân Việt Nam. Bài viết điểm lại những thành tựu và đóng góp của Việt Nam trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó phân tích tầm quan trọng của việc đoàn kết cộng sản quốc tế đối với phong trào cộng sản quốc tế hiện nay. Bài viết đạt giải A trong Cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ hai, năm 2022.

Vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bolikhamxay, Lào

Vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bolikhamxay, Lào

(LLCT) - Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước Lào trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thực hiện các nội dung, mục tiêu xây dựng nông thôn mới, Đảng và Nhà nước Lào đã ban hành nhiều quy định và chính sách nhằm huy động tổng nguồn lực, phát huy tối đa vai trò của hệ thống chính trị các cấp và toàn Đảng, toàn dân. Trong đó, vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở được xác định là hạt nhân, là điều kiện quan trọng để các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về xây dựng nông thôn mới đến với toàn thể nhân dân và được thực hiện hiệu quả.

Lý thuyết chính trị thực dụng đối với sự phát triển của Xinhgapo

Lý thuyết chính trị thực dụng đối với sự phát triển của Xinhgapo

(LLCT) - Trong quá trình phát triển, các quốc gia đều lựa chọn cho mình những học thuyết, lý luận làm cơ sở cho việc hoạch định đường lối, chính sách nhằm tập hợp mọi nguồn lực, tạo động lực cho xã hội phát triển. Những học thuyết chính trị này đóng vai trò định hướng cho toàn bộ quá trình phát triển, chi phối đến việc hoạch định mọi chính sách của quốc gia. Lý thuyết chính trị thực dụng được ra đời ở châu Âu và đã góp phần làm cho các quốc gia này có sự phát triển mạnh mẽ ở thế kỷ XIX. Bài viết làm rõ vai trò của lý thuyết chính trị thực dụng được áp dụng ở Xinhgapo, mang lại sự phát triển mạnh mẽ cho đảo quốc này.

An ninh - chính trị thế giới năm 2022, dự báo năm 2023 và tác động đến Việt Nam

An ninh - chính trị thế giới năm 2022, dự báo năm 2023 và tác động đến Việt Nam

(LLCT) - Bài viết khái quát bối cảnh thế giới đầy biến động của năm 2022: đại dịch Covid-19, cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung, xung đột vũ trang Nga - Ucraina... đã và đang làm cho cục diện thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp, khó đoán định. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song đang đứng trước nhiều trở ngại, khó khăn, gia tăng rủi ro đối với môi trường chính trị, an ninh quốc tế, tác động đến an ninh - chính trị Việt Nam. Trước những biến động lớn của thế giới, Việt Nam không chọn phe, chọn bên mà chọn chính nghĩa, hòa bình, đối thoại và luật pháp quốc tế, đa dạng, linh hoạt nhưng có nguyên tắc, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, vì hòa bình và phát triển của đất nước.

Trang 4 trong tổng số 28 trang.

Thông tin tuyên truyền