Trang chủ    Thực tiễn    Chất lượng đội ngũ giảng viên các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ
Thứ năm, 09 Tháng 11 2023 15:29
329 Lượt xem

Chất lượng đội ngũ giảng viên các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ

ThS PHẠM VĂN HÙNG
Trường Đại học Hồng Đức

(LLCT) - Hiện nay, vùng Bắc Trung Bộ có 2 trường đại học trọng điểm quốc gia là Đại học Huế, Đại học Vinh và 8 trường đại học công lập là Đại học Hồng Đức, Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, Đại học Y khoa Vinh, Đại học Kinh tế Nghệ An, Đại học Hà Tĩnh, Đại học Quảng Bình, Học viện Âm nhạc Huế cùng 3 trường đại học tư thục là Đại học Công nghiệp Vinh, Đại học Công nghệ Vạn Xuân và Đại học Dân lập Phú Xuân.

 

Đại học Huế vinh danh giảng viên đạt giải thưởng Tremplin của Viện Hàn lâm khoa học Pháp - Ảnh: nguoihanoi.vn

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các tỉnh ủy, chính quyền các tỉnh, chất lượng đội ngũ giảng viên các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ đã được nâng lên khá toàn diện, về cơ bản, đáp ứng được nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ. Điều đó được thể hiện:

Một là, đội ngũ giảng viên của các trường cơ bản có đủ số lượng, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ

Các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ có 5.157 giảng viên(1) (chiếm hơn 7% giảng viên đại học trên phạm vi cả nước(2)), đạt hơn 90% theo nhu cầu biên chế, trong đó một số trường có số lượng lớn giảng viên đạt chuẩn, có trình độ từ tiến sỹ trở lên, đủ điều kiện đào tạo và nghiên cứu khoa học của các trường. Trên cơ sở Chiến lược phát triển tổng thể, các trường đã tăng cường hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học có uy tín, các nhà khoa học trong nước và ngoài nước tham gia đào tạo đại học và sau đại học. Đặc biệt, các trường coi trọng phát triển đội ngũ giảng viên cơ hữu, coi đây là nguồn lực có ý nghĩa quyết định việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Theo kết quả khảo sát thực tế, hiện nay Đại học Vinh có tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sỹ trở lên đạt trên 50%; Đại học Hồng Đức đạt hơn 44 %; Đại học Y - Dược, Đại học Huế đạt hơn 33,3%, Đại học Sư phạm, Đại học Huế, đạt hơn 67%, Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, đạt hơn 50%(3),...

So sánh với tỷ lệ giảng viên đại học có trình độ đại học trên phạm vi cả nước hiện nay (trình độ tiến sỹ khoảng 32,4%(4)) cho thấy đây là kết quả sự nỗ lực rất lớn của các trường đại học ở Bắc Trung Bộ. Đặc biệt là trong điều kiện nhiều trường mới thành lập hoặc mới được nâng cấp.

Hai là, cơ cấu đội ngũ giảng viên tương đối hợp lý, phù hợp với mô hình hoạt động, tạo động lực quan trọng góp phần nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ của các nhà trường

Cơ cấu đội ngũ giảng viên trên tổng số cán bộ, viên chức, lao động cơ hữu của nhà trường và cơ cấu giảng viên giữa các chuyên ngành tương đối hợp lý. Thể hiện qua việc gần 95% giảng viên đều được bố trí sử dụng hợp lý, phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực chuyên môn được đào tạo; tỷ lệ giảng viên trên tổng số cán bộ, viên chức, lao động cơ hữu của từng trường đạt từ trên 65% trở lên.

Về cơ cấu thâm niên nghề: Trung bình trong các cơ sở giáo dục đại học vùng Bắc Trung Bộ:

Số giảng viên có thâm niên nghề 10 - 20 năm chiếm khoảng 38 đến 42%;

Số giảng viên có thâm niên nghề 25 - 35 năm chiếm khoảng 40 đến 45%;

Số giảng viên có thâm nhiên nghề 35 - 45 năm khoảng 32 đến 36%.

Cơ cấu độ tuổi của đội ngũ giảng viên các trường đại học Bắc Trung Bộ bảo đảm sự kế thừa tương đối ổn định:

Độ tuổi từ 25-35 tuổi chiếm khoảng 30- 35%;

Từ 35 - 50 khoảng 48-55%;

Từ 50 đến 60 tuổi khoảng 35-38%;

Từ 60 tuổi trở lên chiếm khoảng 10-12%(5).

Một số trường đại học mới thành lập hoặc mới nâng cấp từ các trường trung cấp và cao đẳng thì tỉ lệ có thấp hơn.

Xét một cách tổng thể, nhìn chung đội ngũ giảng viên các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ có cơ cấu thâm niên nghề và cơ cấu độ tuổi tương đối phù hợp, bảo đảm tính kế thừa, chuyển tiếp trong quá trình phát triển của các nhà trường.

Ba là, đa số giảng viên các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống chuẩn mực của người giảng viên.

Theo kết quả khảo sát sinh viên và tự đánh giá của giảng viên cho thấy, có tới 80% số giảng viên và hơn 85% sinh viên được hỏi đánh giá: Phần lớn giảng viên ở các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, có ý thức tổ chức kỷ luật, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và xã hội chủ nghĩa; kiên quyết đấu tranh với các quan điểm, luận điểm sai trái, thù địch; gương mẫu đi đầu trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ, luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức nhà giáo, tác phong sư phạm mẫu mực, giảng dạy nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm với công việc.

Bốn là, đội ngũ giảng viên các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ luôn thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao

Về cơ bản, đội ngũ giảng viên các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ sở giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân trong vùng.

Với quy mô đào tạo lớn, đa dạng với nhiều cấp, nhiều ngành, hàng năm, đội ngũ giảng viên các trường đại học trong vùng đã trực tiếp tham gia đào tạo hàng chục nghìn cử nhân, hàng nghìn thạc sĩ, tiến sỹ (hiện nay, đã có 12 cơ sở giáo dục đại học đào tạo sau đại học, trong đó có 10 cơ sở giáo dục đại học tham gia đào tạo tiến sỹ(6)), góp phần quan trọng vào việc thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa các địa phương trên địa bàn.

Tuy nhiên, chất lượng đội ngũ giảng viên các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ cũng còn nhiều hạn chế.

Một là, về số lượng và cơ cấu. So với yêu cầu chuẩn gắn với phân tầng đại học theo quy định hiện hành, tỷ lệ số sinh viên/giảng viên của hầu hết các trường còn ở mức cao, đặc biệt là các trường mới được nâng cấp và mới thành lập. Ở một số trường hoặc nội bộ một số ngành còn có hiện tượng giảng viên được phân công chuyên môn chưa đúng với chuyên ngành đào tạo và năng lực, sở trường. Những bất cập này một mặt ảnh hưởng tiêu chí phân tầng, xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học, mặt khác tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đào tạo và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ giảng viên.

Về cơ cấu của đội ngũ giảng viên. Tỷ lệ giảng viên có trình độ cao (từ TS trở lên)/tổng số giảng viên của mỗi trường còn khiêm tốn. Sự phân bố giảng viên có trình độ cao lại không đồng đều ở các trường và giữa các khối ngành đào tạo. Phần lớn giảng viên có học hàm, học vị cao đều tập trung ở các đại học lớn và có bề dày truyền thống (Đại học Huế, Đại học Vinh, Đại học Hồng Đức…). Số giảng viên có trình độ cao ở các trường mới được thành lập hoặc mới nâng cấp thường chỉ đáp ứng ở mức tối thiểu so với yêu cầu của mỗi ngành đào tạo và có tỉ lệ giáo sư, phó giáo sư rất khiêm tốn; đặc biệt, ở nội bộ một số ngành, tỷ lệ giảng viên có học vị tỷ lệ rất thấp.

Về cơ cấu độ tuổi và thâm niên công tác, ở một số trường đang tồn tại những bất hợp lý. Độ tuổi trung bình dưới 35 tuổi còn thấp, dẫn tới nguy cơ hẫng hụt đội ngũ giảng viên lành nghề trong vòng 10-15 năm tới(7)

Hai là, về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực chuyên môn của đội ngũ giảng viên

Bên cạnh phần lớn giảng viên luôn coi trọng giữ gìn phẩm chất đạo đức, uy tín, danh dự của nhà giáo, vẫn còn một số giảng viên thiếu gương mẫu trong rèn luyện đạo đức, tác phong, lối sốn việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số có lối sống thực dụng, thiếu tôn trọng sinh viên, thiếu chuẩn mực trong quan hệ thầy - trò. Một số giảng viên có biểu hiện phai nhạt lý tưởng, có thái độ thờ ơ chính trị, gây ảnh hưởng xấu tới danh dự, uy tín của đội ngũ nhà giáo nói chung.

Năng lực giảng dạy của đội ngũ giảng viên vẫn còn những hạn chế, nhất là kĩ năng thiết kế, tổ chức các hoạt động và phát triển chương trình đào tạo còn lúng túng; trình độ ngoại ngữ chưa cao; kỹ năng sư phạm còn hạn chế; kỹ năng đánh giá chất lượng học tập của sinh viên còn nhiều lúng túng; năng lực nghiên cứu khoa học của không ít giảng viên chưa thực sự đáp ứng yêu cầu đặt ra; chưa tương xứng với tiềm năng của đội ngũ giảng viên các trường trong vùng, chưa có những công trình nổi bật, có tầm cỡ quốc tế.

Ba là, kết quả thực hiện nhiệm vụ của giảng viên chưa thật sự cao

Nhìn chung, quá trình thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ giảng viên các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ vẫn bộc lộ những hạn chế, yếu kém cần được nghiêm túc và thẳng thắn nhìn nhận. Về giảng dạy, kết quả điều tra cho thấy có 24,4% ý kiến tự đánh giá của giảng viên cho rằng, chất lượng giảng dạy còn hạn chế, chưa phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học.

Có 63,41% ý kiến sinh viên và 54% ý kiến giảng viên cho rằng, chương trình đào tạo nặng về lý thuyết, ít thực hành, chưa đáp ứng nhu cầu xã hội; phương pháp giảng dạy của giảng viên còn nặng về truyền đạt một chiều, thụ động; nội dung giáo dục thiếu tính thực tiễn(8).

2. Một số vấn đề đặt ra đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ

Một là, nguy cơ tụt hậu về trình độ, năng lực của đội ngũ giảng viên các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế

So với các trường đại học lớn trong cả nước và các nước có nền giáo dục đại học tiên tiến thì trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ biểu hiện rõ xu hướng tụt hậu.

Trong những năm gần đây, đội ngũ giảng viên có xu hướng tăng nhanh nhưng chưa theo kịp tăng trưởng về quy mô đào tạo; tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ hoặc có chức danh khoa học giáo sư, phó giáo sư còn thấp, chưa có nhiều những nhà khoa học đầu ngành có trình độ cao có uy tín khoa học cao trong nước và quốc tế. Đội ngũ giảng viên trình độ cao, có uy tín khoa học lớn là yếu tố quết định xây dựng và khẳng định danh tiếng của cơ sở giáo dục đại học. Đây là thách thức, là bất lợi rất lớn trong bối cảnh hội nhập quốc tế về giáo dục đại học hiện nay.

Hai là, sự bất cập, mất cân đối về cơ cấu trong đội ngũ giảng viên các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ hiện nay

Sự bất cập trước hết biểu hiện số lượng giảng viên có học hàm, học vị cao chiếm tỉ lệ còn thấp, nhiều trường đang thiếu hụt nghiêm trọng giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư, nhất là các chuyên gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học có tầm cỡ. Tỷ lệ giữa các thế hệ kế cận có trình độ cao với đội ngũ chuyên gia đầu ngành đang là một thách thức đối với các trường. Sự già hóa của đội ngũ giảng viên đang trở thành nguyên nhân dẫn tới hiện tượng mất cân đối về cơ cấu lứa tuổi, về tính kế tục của đội ngũ nhà giáo. Hiện nay, hầu hết số giảng viên có học hàm, học vị cao đến tuổi nghỉ hưu (khoảng 80%). Trong đó, hơn 60% tiến sĩ, 70% phó giáo sư và 90% giáo sư đã ở độ tuổi trên 50(9). Trong khi đó, đội ngũ kế cận chưa có sự bổ sung chủ động, kịp thời.

Ba là, sự mất cân đối giữa giảng dạy với nghiên cứu khoa học còn khá lớn.

Một thực tế là, do áp lực về biên chế, về kinh phí và nhiều lý do khác nhau, trong các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ, có một bộ phận khá lớn giảng viên trở thành “thợ giảng”. Họ giảng dạy cả ngày, cả tuần, không còn thời gian cho nghiên cứu khoa học, cho viết bài giảng, đi nghiên cứu, tổng kết thực tiễn… dẫn tới tình trạng thiếu cập nhật tri thức, thiếu kiến thức thực tiễn; ít có thời gian cho trao đổi, tọa đàm khoa học, dự giờ để nâng cao tay nghề.

Bốn là, mâu thuẫn giữa yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng đội ngũ giảng viên với những rào cản trong tư duy, cơ chế, chính sách và các điều kiện bảo đảm.

Để đạt mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, một trong những giải pháp đột phá, trọng tâm là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trình độ cao của đất nước thì đội ngũ giảng viên các trường đại học có vai trò quan trọng. Tuy nhiên, thực tế hiện nay ở các trường đại học Việt Nam nói chung, các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ nói riêng đang gặp những rào cản. Đó là tư duy ngại đổi mới, thiếu những đột phá trong đổi mới giáo dục và đào tạo; năng lực cơ sở vật chất nhà trường đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa đào tạo còn thấp; sự thiếu đồng bộ của cơ chế, chính sách, như cơ chế, chính sách thu hút và sử dụng nhân tài trong công tác đào tạo đại học, cơ chế tự chủ về tài chính,… Những bất cập của các trường đại học ở Việt Nam, trong đó có các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ đang đặt ra đòi hỏi sự quan tâm, tập trung giải quyết của các cấp các ngành, các trường.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ trong giai đoạn mới, cần thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý các nhà trường đối với việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên

Để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đòi hỏi phải có sự nhận thức thống nhất, với trách nhiệm của tất cả các thành viên, các chủ thể trong nhà trường về vai trò, phương thức, lộ trình xây dựng đội ngũ giảng viên. Trong đó, vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo nhà trường có vị trí quyết định.

Đổi mới, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường đối với đội ngũ giảng viên thực chất là đổi mới tư duy, thay đổi cách nghĩ, cách làm, cách đánh giá của các tập thể lãnh đạo quản lý đối với chất lượng đội ngũ giảng viên.

Trước hết, các trường cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đội ngũ giảng viên, ý nghĩa tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; thống nhất nhận thức về mối quan hệ gắn bó hữu cơ, biện chứng giữa số lượng với cơ cấu và chất lượng giảng viên; giữa hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học, giữa đạo đức nghề nghiệp và năng lực trình độ... Đặc biệt, phải khắc phục bệnh chủ quan nóng vội trong công tác nhân sự, xây dựng đội ngũ. Cần có lộ trình, bước đi phù hợp, vững chắc.

Hai là, xây dựng, cụ thể hóa chuẩn năng lực nghề nghiệp giảng viên các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ trong giai đoạn hiện nay

Mỗi vị trí việc làm có một khung năng lực tương ứng. Đó là cơ sở khoa học để xác định tiêu chuẩn, làm căn cứ để tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đào tạo bồi dưỡng, đánh giá đội ngũ giảng viên.

Với tư cách là nhà giáo, nhà khoa học, nhà cung ứng nhân lực cho xã hội, giảng viên các trường đại học cần được xác định khung năng lực phù hợp với quy định chung và đặc thù của từng ngành, nghề tại các cơ sở đào tạo, làm cơ sở cho việc xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên các trường cả về số lượng, cơ cấu, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Khung năng lực và tiêu chí nghề nghiệp của đội ngũ giảng viên các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ phải đáp ứng được những yêu cầu, nhiệm vụ được quy định trong Luật Giáo dục, Điều lệ Trường đại học ban hành kèm theo quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10-12-2014 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, phải đáp ứng những yêu cầu theo đặc thù ngành nghề đào tạo của các trường đại học trong vùng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Ba là, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ phù hợp với chiến lược phát triển của các nhà trường trong giai đoạn mới

Xây dựng quy hoạch, lập kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên là một trong những nội dung quan trọng của các nhà trường nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Quy hoạch giảng viên các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ để thực hiện có hiệu quả đào tạo đa ngành, đa trình độ theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng. Bảo đảm sự phù hợp giữa tuyển dụng và bố trí giảng viên các chuyên ngành từng khoa, bộ môn cho phù hợp, nhằm khắc phục tình trạng vừa thừa, vừa thiếu, vừa yếu của đội ngũ giảng viên. Sự phù hợp, hài hòa với yêu cầu nhiệm vụ là bảo đảm cho đội ngũ giảng viên phát triển đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, chất lượng được củng cố và nâng cao, đáp ứng yêu cầu hiện tại và mục tiêu chiến lược phát triển của từng trường.

Bốn là, thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng đội ngũ giảng viên đúng vị trí việc làm theo chuẩn năng lực và các chức năng nhiệm vụ

Tuyển dụng, sử dụng đội ngũ giảng viên là một nội dung rất quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của nhà trường trong từng giai đoạn cụ thể, bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng sự phát triển của nhà trường. Nhà trường cần tạo được cơ chế tuyển dụng, sử dụng đội ngũ giảng viên gắn với chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp để giảng viên yên tâm gắn bó lâu dài với nhà trường. Đổi mới cơ chế để vừa thu hút, vừa sàng lọc đội ngũ giảng viên, tạo môi trường để giảng viên có cơ hội cạnh tranh, không ngừng phấn đấu nâng cao trình độ.

Năm là, thực hiện chặt chẽ quy trình đánh giá, xếp loại giảng viên

Đánh giá khoa học, chính xác là việc rất quan trọng đối với nâng cao chất lượng giảng viên. Đánh giá nhằm phát hiện những ưu điểm để phát huy, những hạn chế để đào tạo, bồi dưỡng, để bản thân giảng viên phấn đấu vươn lên. Mặt khác, thông qua đánh giá để sàng lọc những giảng viên có biểu hiện thoả mãn, bằng lòng, không chịu học tập, rèn luyện.

Để đánh giá đúng chất lượng giảng viên, cần xây dựng được quy trình đánh giá và các tiêu chí đánh giá chính xác, vừa đáp ứng yêu cầu chung vừa phù hợp với tình hình, đặc điểm của trường. Việc đánh giá giảng viên phải bảo đảm kết hợp định kỳ hàng quý, hằng năm với đánh giá cả quá trình; đánh giá năng lực, hiệu quả công việc với đánh giá về đạo đức, lối sống, uy tín.

Xây dựng quy trình đánh giá giảng viên một cách khách quan và hệ thống, kết hợp tự đánh giá của giảng viên, đánh giá của cấp trên trực tiếp; đánh giá của viên chức trực thuộc, đánh giá của các đồng nghiệp và đánh giá của người học.

Sáu là, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ giảng viên

Đào tạo, bồi dưỡng giúp nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực giảng dạy, nghiên cưu khoa học và các năng lực khác, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh của giảng viên. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng giảng viên được quy định trong Luật Giáo dục và do yêu cầu khách quan ngày càng cao của giáo dục và đào tạo.

Phải căn cứ vào mục tiêu đào tạo của các trường đại học để xác định nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng. Việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, linh hoạt với nhiều biện pháp đồng bộ. Nội dung đào tạo bồi dưỡng gồm: Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị; đào tạo, bồi dưỡng năng lực chuyên môn nghề nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng về năng lực giảng dạy, năng lực nghiên cứu khoa học... Kết hợp đào tạo, bồi dưỡng trong các nhà trường với tự đào tạo, bổi dưỡng, có chế độ khuyến khích tự học, tự đào tạo của giảng viên.

Bảy là, hoàn thiện chế độ chính sách, tạo động lực nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên

Bảo đảm các chế độ chính sách cho giảng viên, gắn với điều kiện thực tế để từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, tạo môi trường sư phạm lành mạnh để giảng viên yên tâm công tác là việc làm hết sức quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với đội ngũ giảng viên trong giai đoạn hiện nay.

Các trường cần tạo điều kiện làm việc của giảng viên, đặc biệt là của các giáo sư, phó giáo sư, các giảng viên dạy giỏi, có nhiều đóng góp cho sự đổi mới của trường. Đổi mới chế độ đãi ngộ vật chất và động viên về tinh thần để thu hút giảng viên giỏi vào làm việc.

Hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ, khích lệ mọi giảng viên phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Xây dựng cơ chế tạo môi trường sư phạm lành mạnh, đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm các phương tiện thông tin, nâng cao đời sống tinh thần cho giảng viên là những yêu cầu thường xuyên nhằm xây dựng đội ngũ giảng viên.

_________________

Ngày nhận bài:28-10-2023; Ngày bình duyệt: 30-10-2023; Ngày duyệt đăng: 8-11-2023.

(1)Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo ba công khai năm học 2022-2023 của các trường đại học vùng Bắc Trung Bộ.

(2)Văn phòng - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tờ gấp giáo dục đào tạo năm 2022,

(3)Tổng hợp từ các Website: https://www.vinhuni.edu.vn/;  http://www.hdu.edu.vn/;  http://www.huemed-univ.edu.vn/;   http://www.dhsphue.edu.vn/; https://huaf.edu.vn/;

(4)Văn phòng - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tờ gấp giáo dục đào tạo năm 2022

(5)Nguồn: Số liệu tổng hợp từ Biểu mẫu 20 về Thông báo công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2022-2023 của các trường: Đại học Vinh, Đại học Hồng Đức và các trường thành viên của Đại học Huế

 (6) Nguồn: Tổng hợp từ giới thiệu trên Website của các cơ sở giáo dục đại học vùng Bắc Trung Bộ.

(7) Số liệu tổng hợp từ Biểu mẫu 20 - Thông báo công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2022-2023 của các cơ sở giáo dục đại học vùng Bắc Trung Bộ.

(8) Tổng hợp kết quả khảo sát của tác giả tháng 11/2022 với 250 giảng viên và 850 sinh viên của các trường: Đại học Vinh, Đại học Hồng Đức, Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa và Trường Đại học sư phạm -Đại học Huế

(9) Nguồn: Số liệu tổng hợp từ Biểu mẫu 20 - Thông báo công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2022-2023 của các cơ sở giáo dục đại học vùng Bắc Trung Bộ.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền