Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 547 (9-2023)
Thứ ba, 19 Tháng 9 2023 22:35
3502 Lượt xem

Mục lục Tạp chí Lý luận chính trị số 547 (9-2023)

MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
SỐ 547 (9-2023)

 

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

3.       LÊ VĂN LỢI: Một số vấn đề về mô hình quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam qua gần 40 năm đổi mới 

12.     NGÔ TUẤN NGHĨA: Sự phát triển lý luận của Đảng về phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội thời kỳ đổi mới

18.     TRƯƠNG THỊ HỒNG HÀ: Hoàn thiện điều kiện bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện quyền tư pháp ở Việt Nam

24.     NGUYỄN VĂN ĐỨC: Chủ trương phát triển nhà ở xã hội nhằm thực hiện bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội

          NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN

30.     NGUYỄN THẾ KIỆT - KIỀU THỊ HỒNG NHUNG: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội - Tiếp cận từ phương diện đạo đức và sự vận dụng, phát triển của Đảng ta 

39.     NGUYỄN XUÂN TRUNG - NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG: Tư tưởng Hồ Chí Minh về “liêm”, “chính” và vận dụng trong công tác cán bộ hiện nay 

44.     NGUYỄN THỊ HỒNG MAI: Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về chống “giặc nội xâm” đến cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời kỳ đổi mới

52.     TRỊNH THỊ KIM THOA: Kế thừa những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường để phát triển bền vững ở Việt Nam 

          BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

60.     ĐINH THẾ CƯỜNG: Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong xu thế phát triển của internet, mạng xã hội

65.     NGUYỄN THỊ THU HUYỀN: Chủ nghĩa xã hội - con đường tất yếu của nhân loại 

72.     TRỊNH THỊ TUYẾT MAI: Phản bác những luận điệu xuyên tạc về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, học thuật và sự kiện văn hóa ở Việt Nam

          ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

80.     NGUYỄN CHÍ HƯỚNG: Nhà xuất bản Lý luận chính trị 20 năm xây dựng và phát triển

88.     TRẦN THÙY LINH: Tạo môi trường để nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ cấp cơ sở miền núi phía Bắc hiện nay 

          THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

94.     NGUYỄN THẾ PHÚC: Quản lý nhà nước về tôn giáo ở tỉnh Thừa Thiên Huế 

103.   BÙI THỊ NGỌC HIỀN: Sự tham gia của người dân trong quản trị quốc gia hiệu quả 

109.   TRẦN THỊ PHƯƠNG NGA: Phát triển con người các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc - Từ hướng tiếp cận văn hóa

          DIỄN ĐÀN

117.   NGUYỄN TUẤN ANH: Một số lý luận về mô hình trong nghiên cứu mô hình quản lý phát triển xã hội 

124.   PHAN THỊ THANH HẢI: Lý thuyết “Chiều văn hóa” Geert Hofstede và gợi mở cho phát triển văn hóa Việt Nam         

QUỐC TẾ

130.   NGUYỄN THANH TUẤN: 75 năm Tuyên ngôn thế giới về quyền con người

138.   NGÔ CHÍ NGUYỆN - DƯƠNG THÙY LINH: Cạnh tranh cường quốc trong chiến lược an ninh quốc gia của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden

145.   VŨ QUỲNH PHƯƠNG: Xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở Trung Quốc

151.   NGUYỄN THU HÀ - ĐOÀN THỊ MAI LIÊN: Một số vấn đề nổi bật của cục diện thế giới hiện nay

158.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

 

Thông tin tuyên truyền