Trang chủ    Nghiên cứu lý luận    Nâng cao hiệu quả hợp tác và hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh hiện nay
Chủ nhật, 10 Tháng 7 2022 08:27
6539 Lượt xem

Nâng cao hiệu quả hợp tác và hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh hiện nay

(LLCT) - Đẩy mạnh hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh để góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội từ sớm, từ xa, từ bên ngoài. Đó là quan điểm lớn của Đảng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định và chỉ đạo thực hiện, với những quan điểm sâu sắc trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Bài viết góp phần quán triệt và vận dụng quan điểm này nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác và hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh của nước ta trong thời gian tới. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc - Ảnh: vnanet.vn 

Hội nhập quốc tế là một quá trình tất yếu do bản chất xã hội của lao động và sự phát triển quan hệ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đó là quá trình tăng cường sự gắn kết giữa các quốc gia với nhau dựa trên cơ sở lợi ích, mục tiêu, giá trị, nguồn lực, quyền định đoạt chính sách và tuân thủ các định chế hoặc tổ chức quốc tế. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế là đường lối, chính sách ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta, được xác định từ Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Theo đó, hội nhập quốc tế mang tính toàn diện hơn bao gồm tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh. 

Quan điểm về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh tiếp tục được Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh: “Chủ động, tích cực tham gia các cơ chế đa phương về quốc phòng, an ninh, trong đó có việc tham gia các hoạt động hợp tác ở mức cao hơn như hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, diễn tập về an ninh phi truyền thống và các hoạt động khác”(1)

Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương đã phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, trong đó chỉ rõ: “Tiếp tục đẩy mạnh công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng, góp phần nâng cao hơn nữa uy tín, vị thế của Quân đội và đất nước ta trên trường quốc tế, chủ động bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc từ sớm, từ xa. Tăng cường hợp tác song phương, nâng tầm đối ngoại đa phương; ưu tiên quan hệ với các nước láng giềng, khu vực ASEAN; cân bằng quan hệ với các nước lớn; mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ với các nước có tiềm năng, gia tăng mức độ đan xen lợi ích chiến lược với các nước”(2).

Trước đó, ngày 03-1-2019, phát biểu tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74, đồng chí Tổng Bí thư đã yêu cầu lực lượng Công an nhân dân: “Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế, tiếp tục củng cố, mở rộng quan hệ hợp tác liên quan với các nước và các tổ chức quốc tế, kiên quyết đấu tranh với những hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền hòng chống phá đất nước ta của các thế lực thù địch; chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia, trật tự, an toàn xã hội từ sớm, từ xa, từ bên ngoài biên giới, lãnh thổ, góp phần thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước”(3). Tại Đại hội XIII, Đảng ta xác định để tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cần “Chủ động, tăng cường hợp tác và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh”(4)

Hội nhập về quốc phòng, an ninh của Việt Nam là sự tham gia vào quá trình gắn kết Việt Nam với các nước khác trong mục tiêu duy trì hòa bình và an ninh. Theo đó, Việt Nam sẽ tham gia vào các thỏa thuận song phương hay đa phương về an ninh, quốc phòng trên cơ sở các nguyên tắc chia sẻ và liên kết: mục tiêu chung, đối tượng kẻ thù chung, tiến hành các hoạt động chung về bảo đảm an ninh, quốc phòng. Tuy nhiên, cấp độ của hội nhập trong lĩnh vực này còn tùy thuộc vào điều kiện, tình hình cụ thể về những mối quan tâm chung giữa Việt Nam với từng đối tác cụ thể. Chủ động, tích cực hội nhập quốc phòng, an ninh là trên cơ sở nắm vững quy luật, hiểu rõ tính tất yếu khách quan, chủ động, tích cực chuẩn bị các điều kiện; chủ động đón nhận, tận dụng cơ hội và khai thác lợi thế; chủ động, tích cực tìm kiếm cơ hội, lựa chọn bước đi, hình thức, nội dung hội nhập phù hợp, không vội vàng và cũng không chần chừ bỏ lỡ thời cơ. Đồng thời, chủ động lường trước những khó khăn thách thức cần phải đối phó trong quá trình hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh bằng các biện pháp phòng ngừa tích cực. 

Với tinh thần tích cực và chủ động, thời gian qua, hội nhập quốc phòng, an ninh của nước ta ngày càng được triển khai sâu, rộng với lộ trình hợp lý; hiểu biết và nhận thức chung về những mối đe dọa đến quốc phòng, an ninh của nước ta với các nước ngày càng sâu sắc, có sự đồng thuận cao; sức mạnh quốc phòng, an ninh của đất nước được tăng cường, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, an ninh cho đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực khác. 

Quan hệ quốc phòng với các nước láng giềng, các nước ASEAN và các đối tác lớn đã phát triển và đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam với Lào và Campuchia được xây dựng trên cơ sở tình hữu nghị truyền thống đặc biệt với nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau, thực hiện hợp tác đi vào chiều sâu đã đáp ứng được nhu cầu bảo vệ an ninh của mỗi nước. Việt Nam đã thiết lập quan hệ quốc phòng và phòng tùy viên quốc phòng với tất cả các nước ASEAN. 

Trên tinh thần đoàn kết ASEAN, Việt Nam tăng cường đối thoại chiến lược và chú trọng hợp tác có hiệu quả để giải quyết các vấn đề an ninh trong khu vực như cướp biển, tội phạm xuyên quốc gia, dịch bệnh, thiên tai, thảm họa trên biển...

Việt Nam và Trung Quốc đã phát triển các quan hệ quốc phòng dựa trên tinh thần hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Hai bên đã thiết lập được các cơ chế hợp tác để giữ gìn an ninh chung ở biên giới trên bộ và trên biển, góp phần giải quyết các vấn đề an ninh mà hai bên cùng quan tâm.

Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ hợp tác quốc phòng với hơn 100 nước trên thế giới, trong đó có 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và các cường quốc trên thế giới, với nhiều lĩnh vực, cơ chế hợp tác ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả. 

Quan hệ giữa lực lượng an ninh Việt Nam với các cơ quan an ninh các nước cũng phát triển không ngừng. Công an Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (INTERPOL) và Hiệp hội Cảnh sát khu vực Đông Nam Á (ASEANPOL)... 

Việt Nam đã và đang tích cực tham gia có trách nhiệm và đề xuất nhiều sáng kiến có giá trị tại các cơ chế hợp tác về quốc phòng, an ninh của khu vực và quốc tế. Đặc biệt, năm 2020, Bộ Quốc phòng Việt Nam hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch các hội nghị quốc phòng - quân sự ASEAN. Trong bối cảnh đại dịch bùng phát và diễn biến phức tạp, Bộ Quốc phòng đã thông qua kênh ngoại giao quốc phòng góp phần cùng cả nước thực hiện tốt chiến lược “ngoại giao vắcxin” của Việt Nam. 

Việt Nam đã chủ động tham gia và đăng cai tổ chức một số nội dung trong khuôn khổ Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games), Hội thao Quân sự ASEAN...; đạt được hiệu quả cao trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh; xử lý ô nhiễm bom, mìn và chất độc da cam/điôxin, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở nhiều địa bàn trọng điểm trên cả nước. Đặc biệt, ở cấp độ quốc tế, Việt Nam đã và đang tham gia một cách tích cực, đóng vai trò ngày càng lớn hơn trong Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (PKO). Việc Việt Nam tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đã đề cao vị thế, vai trò, trách nhiệm của chúng ta đối với hòa bình, ổn định của thế giới, được đánh giá cao. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Việt Nam học hỏi kinh nghiệm, tìm hiểu tình hình, nghiên cứu các vấn đề của thế giới để phục vụ lợi ích của đất nước. 

Bộ Công an đã xây dựng quan hệ hợp tác cấp cao giữa lãnh đạo bộ với lãnh đạo của Liên hợp quốc phụ trách gìn giữ hòa bình; giữa các đơn vị chức năng Bộ Công an với Cục Các hoạt động hòa bình Liên hợp quốc (DPO) và các cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc; thiết lập kênh hợp tác quốc tế các đối tác nước ngoài để hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam trong công tác đào tạo, huấn luyện cán bộ, sẵn sàng tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2022 và các năm tiếp theo. 

Bên cạnh những kết quả trên đây, sự chủ động và tích cực trong hội nhập quốc phòng, an ninh của nước ta cả ở cấp độ song phương lẫn đa phương trong những năm qua vẫn chưa phát huy hết nhân tố tích cực, chưa tương xứng với tiềm năng, một số hoạt động hợp tác cụ thể trên thực địa chưa thường xuyên. 

Trong thời gian tới, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi là cơ bản, nước ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Đó là, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục sẽ còn có những diễn biến phức tạp, khó dự báo; các mối đe dọa, thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống gia tăng; sự điều chỉnh và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; tình hình Biển Đông tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, xu hướng liên kết, toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động sâu sắc đến tất cả các quốc gia trên nhiều phương diện. Sự hiện hữu của các nguy cơ, nhất là “Nguy cơ đe dọa chủ quyền lãnh thổ gắn với thách thức trong xử lý quan hệ với các nước, nhất là các nước lớn gia tăng. Nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với suy giảm lòng tin của một bộ phận nhân dân rất đáng lo ngại. Âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch ngày càng thâm độc, nguy hiểm hơn”(5). Ở trong nước, thế là lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế ngày càng được nâng cao; hội nhập quốc tế sâu rộng hơn. Tuy nhiên, bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn tồn tại, có mặt gay gắt hơn, “Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu mới rất nặng nề, trong đó xác định cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân ta còn cam go và lâu dài, phức tạp”(6)

Để nâng cao hiệu quả của hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa hội nhập trên các lĩnh vực trong đó có quốc phòng, an ninh đi vào chiều sâu, giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, cần tích cực và chủ động thực hiện tốt các giải pháp sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước 

Trong thời gian tới, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25-10-2013 của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10-4-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 806-NQ/QUTW ngày 31-12-2013 của Quân ủy Trung ương về Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo; chủ trương, phương hướng hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ngày 14-12-2021. 

Tại Hội nghị này, đồng chí Tổng Bí thư khẳng định: “Chúng ta đã xây dựng nên một trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”, “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”... thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam”(7) và chỉ rõ nhiệm vụ cơ bản của công tác đối ngoại trong giai đoạn hiện nay là: “Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước. Các nhiệm vụ này có quan hệ chặt chẽ, tương hỗ lẫn nhau, trong đó giữ vững hòa bình, ổn định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; phục vụ phát triển đất nước là nhiệm vụ trung tâm; nâng cao vị thế và uy tín của đất nước là nhiệm vụ quan trọng”(8)

Trên cơ sở đó, đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh theo phương châm: “tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả”, nâng cao năng lực đánh giá, dự báo tình hình, vận dụng sáng tạo đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước để xử lý đúng đắn những vấn đề phức tạp, nhạy cảm trong quan hệ quốc tế về lĩnh vực quốc phòng, an ninh.         

Hai là, quán triệt và thực hiện tốt tư tưởng độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ trong hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh 

Tư tưởng chỉ đạo, đồng thời là nguyên tắc xuyên suốt phải quán triệt và giữ vững trong quá trình hội nhập quốc tế nói chung và hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh nói riêng là: “Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện đúng đắn đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, vì lợi ích quốc gia - dân tộc; vừa hợp tác, vừa đấu tranh, vận dụng đúng đắn quan điểm về “đối tượng”, “đối tác”; tăng cường hợp tác, tiếp tục tạo thế đan xen lợi ích chiến lược giữa nước ta với các nước, ngăn ngừa xung đột, tránh đối đầu, bị cô lập, phụ thuộc”(9)

Việc mở rộng và làm sâu sắc các mối quan hệ quốc phòng, an ninh giữa nước ta với các nước khác cũng như các tổ chức quốc tế và khu vực phải dựa trên tinh thần độc lập, tự chủ, không để cho quan hệ với bất cứ nước nào chi phối các chính sách liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam. Chính sách quốc phòng độc lập, tự chủ, dựa vào sức mình là chính để bảo vệ đất nước phải được thể hiện triệt để trong hợp tác quốc phòng với các nước. Trong quan hệ quốc phòng, chúng ta luôn giữ vững quan điểm không theo nước này để chống nước kia, không tham gia tổ chức hoặc liên minh quân sự, không cho nước ngoài sử dụng lãnh thổ của Việt Nam làm căn cứ quân sự, cũng như sử dụng lãnh thổ của Việt Nam để chống nước khác. 

Để giữ vững độc lập, tự chủ trong hợp tác chúng ta cần thực hiện đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc phòng, an ninh, tích cực và chủ động tham gia các hoạt động quốc phòng, an ninh cả song phương và đa phương.

Ba là, kết hợp chặt chẽ giữa hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh với hội nhập quốc tế về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội 

Trong quá trình hội nhập quốc tế cần triển khai đồng bộ hoạt động đối ngoại, cả về chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, văn hóa - xã hội. Đó là quan điểm đúng đắn đã được khẳng định tại Đại hội XII và tiếp tục làm sâu sắc tại Đại hội XIII của Đảng và được đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh: trong thời gian tới “cần mở rộng và nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động đối ngoại, nhất là hợp tác kinh tế, văn hóa và hợp tác trên lĩnh vực chính trị, an ninh - quốc phòng với các nước”(10).

Thực tế cho thấy, hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực là một thể thống nhất, không tách rời nhau, không thể hội nhập thành công nếu chỉ hội nhập trên một mặt, một lĩnh vực. Hội nhập quốc tế trên một lĩnh vực tạo ra các nhu cầu hội nhập trên các lĩnh vực khác và kết quả hội nhập trên một lĩnh vực tác động mạnh mẽ đến kết quả hội nhập trên các lĩnh vực khác cũng như kết quả chung của quá trình hội nhập quốc tế. Trong đó, hội nhập về kinh tế giữ vị trí trung tâm, có vai trò tiên phong thúc đẩy các mặt hội nhập khác phát triển ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng. Hội nhập về quốc phòng, an ninh phải dựa trên nền tảng hội nhập về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội. Quá trình hội nhập quốc phòng, an ninh là nhằm tạo môi trường hòa bình cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng toàn diện hơn. Đó là tiền đề, điều kiện để nền kinh tế, chính trị và văn hóa - xã hội nước ta hội nhập quốc tế mạnh mẽ hơn. Hội nhập về quốc phòng, an ninh càng gắn bó chặt chẽ, thì sẽ càng góp phần thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc đạt được những thành tựu to lớn hơn.

Bốn là, hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh phải được chú trọng cả bề rộng lẫn chiều sâu 

Hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh phải thực hiện yêu cầu chung của công tác đối ngoại mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ là “tiếp tục đưa các mối quan hệ với các đối tác mà ta đã có khuôn khổ quan hệ, trước hết là các nước láng giềng và các nước lớn, đi vào chiều sâu, ổn định, hiệu quả; ưu tiên duy trì ổn định và giữ đà quan hệ, tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, đồng thời xử lý các khác biệt và vấn đề nảy sinh trên tinh thần hợp tác, hữu nghị, kiểm soát bất đồng, dựa trên luật pháp quốc tế”(11)

Theo đó, trên cơ sở kết quả các mối quan hệ quốc phòng, an ninh đã được thiết lập trong những năm qua, chúng ta cần tiếp tục duy trì và mở rộng quan hệ với các đối tác khác. Trong đó, cần đặt hướng ưu tiên quan hệ với các đối tác chủ chốt về quốc phòng, an ninh của Việt Nam ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhất là với các đối tác quan trọng ở vành đai quốc phòng, an ninh trực tiếp của Việt Nam là các nước ASEAN. Đồng thời, chúng ta cũng cần chú trọng duy trì và phát triển quan hệ hợp tác quốc phòng, an ninh với các nước láng giềng và các nước lớn trên tinh thần giữ vững độc lập, tự chủ, thúc đẩy quan hệ ổn định lâu dài. 

Trên bình diện quan hệ đa phương, chúng ta cần nâng cao sự hợp tác trong ASEAN trong các vấn đề an ninh khu vực, nhất là bảo vệ hòa bình, ổn định trên Biển Đông với việc cụ thể hóa việc thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC) tiến tới xây dựng bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC). Chúng ta cần tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh trong khuôn khổ Diễn đàn ASEAN (ARF), Liên hợp quốc, trong đó chú trọng nâng cao hiệu quả hợp tác trong ARF, nghiên cứu tiếp tục tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Cùng với việc duy trì và mở rộng hợp tác quốc phòng, an ninh, trong thời gian tới chúng ta cần nâng cao hiệu quả các hoạt động, tiếp tục đưa các mối quan hệ quốc tế vào chiều sâu trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, phát huy tối đa nội lực, giữ gìn và phát triển bản sắc dân tộc; chủ động ngăn ngừa và giảm thiểu tác động tiêu cực của quá trình hội nhập quốc tế. Hiệu quả hội nhập quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh cần phải được thể hiện rõ trong chất lượng nắm và xử lý tình hình, trong công tác tham mưu và khả năng thực hiện các hoạt động đối ngoại. Các mặt công tác này cần được nâng cao hiệu quả một cách đồng bộ, trong mối liên hệ thống nhất, hữu cơ với nhau, trong đó công tác tham mưu về mặt chiến lược cần được hết sức coi trọng.

Năm là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời chủ động đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch liên quan đến chủ trương, chính sách này

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, làm cho cộng đồng quốc tế, nhất là các nước đối tác, đối thoại và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nhận thức đúng chủ trương hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước ta; hiểu rõ chính sách quốc phòng của Việt Nam là hòa bình, tự vệ, hợp tác cùng phát triển. Đồng thời, chúng ta cần đề cao cảnh giác trước quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội về chính trị, hòng chống phá cách mạng nước ta trên các lĩnh vực; trong đó có công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng, an ninh. 

Để làm tốt công tác này, các cơ quan, đơn vị cần đề cao cảnh giác, sẵn sàng làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, các hoạt động thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội, Công an của các thế lực thù địch. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, an ninh; từ đó, xây dựng bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

__________________

(1) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016, tr.35-36.

(2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) Nguyễn Phú Trọng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn và chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2022, tr.447-448, 459-460, 456, 430, 184, 192, 193-194, 195, 195.

(4) ĐCSVN: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, tr.160.PGS, TS

NGUYỄN VĂN THẾ

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền