Trang chủ    Cùng bạn đọc    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Việt Nam: 40 năm Đổi mới và tầm nhìn 2045
Thứ sáu, 26 Tháng 4 2024 17:52
2704 Lượt xem

Việt Nam: 40 năm Đổi mới và tầm nhìn 2045

GS, TS NGUYỄN XUÂN THẮNG,

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 554 (4-2024)

Lời Ban Biên tập: Ngày 21-3-2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Ôxtrâylia tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Việt Nam: 40 năm Đổi mới và tầm nhìn 2045". Hội thảo là một phần quan trọng trong chuỗi nghiên cứu phục vụ việc tổng kết 40 năm Đổi mới của Việt Nam nhằm phân tích và đưa ra khuyến nghị chính sách về các vấn đề phát triển quan trọng của đất nước, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn phát triển của Việt Nam đến năm 2045. GS, TS NGUYỄN XUÂN THẮNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự, phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo. Tạp chí Lý luận chính trị trân trọng giới thiệu bài phát biểu quan trọng này.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền