Trang chủ    Cùng bạn đọc    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tư tưởng dân chủ của Bhimrao Ramji Ambedkar
Thứ sáu, 26 Tháng 4 2024 16:59
920 Lượt xem

Tư tưởng dân chủ của Bhimrao Ramji Ambedkar

TS Nguyễn Đức Toàn
Trường Đại học Quy Nhơn
ThS TRẦN HÙNG PHI
Học viện Chính trị khu vực II

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 554 (4-2024)

 

Tóm tắt: Bài viết phân tích tư tưởng dân chủ và phân loại dân chủ của Bhimrao Ramji Ambedkar. Theo đó, nền dân chủ phải được bảo đảm trên các phương diện kinh tế, chính trị và xã hội. Dân chủ xã hội và kinh tế là cơ sở của một nền dân chủ chính trị. Công bằng xã hội chỉ có thể được thực hiện khi nền dân chủ chính trị được mở rộng trong lĩnh vực xã hội và kinh tế.
Từ khóa: tư tưởng; dân chủ; Bhimrao Ramji Ambedkar; Ấn Độ.
 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền