Trang chủ    Nghiên cứu lý luận    Vai trò của báo chí, truyền thông trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Thứ hai, 05 Tháng 12 2022 13:57
5661 Lượt xem

Vai trò của báo chí, truyền thông trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

(LLCT) - Trong bối cảnh các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng mạng internet, các trang thông tin điện tử để phát tán thông tin sai lệch, xuyên tạc, nói xấu Đảng, Nhà nước và chế độ nhằm thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, báo chí, truyền thông đã phát huy vai trò, trở thành vũ khí sắc bén đấu tranh chống lại quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Bài viết phân tích vai trò của báo chí, truyền thông trong thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, chỉ ra những hạn chế, từ đó đề xuất một số giải pháp phát huy sức mạnh của báo chí, truyền thông trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ảnh minh họa: dangcongsan.vn

1. Báo chí, truyền thông thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, thời gian qua, báo chí, truyền thông đã có những đóng góp nổi bật trong tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; phân tích, luận giải, làm rõ những giá trị bền vững, tính đúng đắn, khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

Báo chí, truyền thông đã nỗ lực, tích cực, chủ động thông tin những vấn đề lớn, quan trọng của đất nước; phản ánh chân thực và sinh động thực tiễn đời sống xã hội; quảng bá rộng rãi hình ảnh đất nước; góp phần nâng cao dân trí và thực hiện tốt chức năng định hướng văn hóa, tư tưởng cho người đọc.

Các cơ quan báo chí, truyền thông đã đăng tải một lượng lớn thông tin đấu tranh trên các sản phẩm báo chí và trên không gian mạng, góp phần phản bác đanh thép và hiệu quả những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, góp phần kịp thời định hướng và ổn định dư luận xã hội. Tuyến bài viết trên, kết hợp với việc triển khai các biện pháp an ninh mạng và biện pháp kỹ thuật khác của cơ quan nghiệp vụ, đã đẩy lùi những luồng thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Tiêu biểu như: Báo Nhân dân, Tạp chí Quốc phòng toàn dân với chuyên mục “Bình luận - phê phán”, Tạp chí Cộng sản với chuyên mục “Đấu tranh phản bác luận điệu sai trái thù địch”, Báo Quân đội Nhân dân, VietnamPlus, Công an nhân dân với chuyên mục “Chống diễn biến hòa bình”... Báo Hà Nội mới duy trì và thực hiện tốt chuyên mục “Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””, đăng tải các bài viết phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phản bội lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đấu tranh trực diện với các quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Ngoài ra, nhiều tờ báo khác như: Tuổi trẻ Thủ đô, Lao động Thủ đô, Phụ nữ Thủ đô, Kinh tế và Đô thị, Tạp chí Người Hà Nội... đã xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục: Đảng trong cuộc sống, Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Chính sách và cuộc sống, Góc nhìn văn hóa, Suy ngẫm đầu tuần, Vấn đề hôm nay,...

Các chuyên mục này đề cập nhiều nội dung đa dạng, phong phú, trong đó nổi bật là các bài viết phê phán các thông tin không đúng sự thật, bịa đặt, các luận điệu  sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị; phản bác những lời nói, hành động hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ Đảng với quần chúng, những luận điệu đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; phản bác sự vu cáo về việc Việt Nam vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo; phê phán những quan điểm xuyên tạc về phát triển kinh tế, văn hóa - văn nghệ, đạo đức, lối sống, thông tin sai lệch về đại dịch Covid-19...

Khối báo chí Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh gồm 12 cơ quan tạp chí. Hiện tất cả các tạp chí đã xây dựng chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các tạp chí cùng cổng thông tin điện tử của Học viện thường xuyên đăng tải bài viết của cán bộ, giảng viên, nhà khoa học trong và ngoài Học viện về những nội dung liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chất lượng các bài viết được nâng cao, nhiều bài viết hướng vào giải quyết các vấn đề “nóng”, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm.

Các cơ quan báo chí địa phương cũng luôn chủ động, tích cực tuyên truyền thông qua các sản phẩm mang tính bảo vệ (truyền thông đúng, đầy đủ, kịp thời về đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, chính sách của địa phương và những thành quả đạt được) và các sản phẩm báo chí mang tính đấu tranh trực diện.

Bên cạnh các ấn phẩm đặc sắc, các cơ quan báo chí, truyền thông còn đa dạng hóa các hình thức và mô hình tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Những năm qua, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Giải Búa liềm vàng - giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng, với các chủ đề phong phú, bám sát những vấn đề thời sự, phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng Đảng.

Trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, báo chí, truyền thông đã lên án mạnh mẽ những hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức, kỷ cương, góp phần xây dựng bộ máy công quyền trong sạch, vững mạnh.

Trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực, báo chí, truyền thông đã kịp thời phản ánh, phân tích, bình luận, định hướng, giúp người dân hiểu rõ tính nghiêm minh của Đảng, Nhà nước trong phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, từ đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, chế độ.

Bên cạnh đấu tranh, phản bác, báo chí, truyền thông luôn thực hiện tốt phương châm lấy “xây để chống”, phát hiện, giới thiệu những cách làm hay, những mô hình tốt, những điển hình tiên tiến trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, nhằm thông qua nêu gương để định hướng tư tưởng, lan tỏa giá trị tốt đẹp trong xã hội. Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, nhiều tấm gương của các bác sĩ tuyến đầu chống dịch, nhiều tấm lòng hảo tâm hết lòng vì đồng bào, những tình nguyện viên sẵn sàng xung phong vào vùng dịch... đều được báo chí, truyền thông đăng tải đậm nét, lan tỏa những thông điệp tích cực, đẹp đẽ đến toàn thể nhân dân, góp phần cổ vũ tinh thần chiến thắng dịch bệnh trong cả nước.

Để hoạt động thông tin, tuyên truyền ngày càng hiệu quả, công tác chỉ đạo, định hướng báo chí được Ban Tuyên giáo Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, như: chỉ đạo trực tiếp tại các Hội nghị giao ban công tác báo chí hằng tháng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn khác; chỉ đạo, định hướng nhanh qua điện thoại, trên nhóm zalo đơn vị... Công tác thanh tra, kiểm tra, theo dõi, phát hiện và xử lý vi phạm trong lĩnh vực báo chí được chú trọng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ người làm báo được các cơ quan báo chí quan tâm. Nhiều tòa soạn đầu tư trang thiết bị, phương tiện, công nghệ hiện đại để tăng hiệu quả truyền thông.

Một số cơ quan báo chí chủ động thành lập các nhóm phóng viên chính luận, nhóm phóng viên cơ động... trực tiếp tác nghiệp tại những “điểm nóng”, nhằm  kịp thời đấu tranh, phản bác trực diện luồng tin xấu độc, bóp méo sự thật của các phần tử phản động. Báo chí cũng tích cực đăng tải thông tin chính thức từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền, phản ánh trung thực, khách quan, đúng bản chất vấn đề, nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với những chủ trương của Đảng và Nhà nước. Các sản phẩm truyền thông  được tổ chức sản xuất, xuất bản đa dạng, chuyên nghiệp hơn, không chỉ đơn thuần là các bài viết, bài nói, mà còn là những clip, video tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước một cách sinh động, dễ hiểu, dễ tiếp cận.

Hội thảo “Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” diễn ra tại Hà Nội vào ngày 27-10-2021 đã khẳng định: “Sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta đã đạt được một số kết quả quan trọng với những dấu ấn nổi bật. Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn hệ thống chính trị đã nhanh chóng nắm bắt, quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách thống nhất, đồng bộ, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên. Tinh thần đó được lan tỏa trong toàn xã hội dưới rất nhiều hình thức, qua đó góp phần khơi dậy ý chí, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc. Kết quả đó có vai trò đóng góp không nhỏ của các cơ quan báo chí tuyên truyền”(1). Thực tế đã chứng minh, báo chí, truyền thông là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

2. Một số hạn chế

Bên cạnh những kết quả quan trọng đạt được, các cơ quan báo chí, truyền thông còn một số hạn chế, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” chỉ ra những yếu kém như: “Chưa chủ động và thiếu giải pháp phù hợp để định hướng thông tin trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và công nghệ thông tin, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ. Việc quản lý thông tin còn lỏng lẻo, thiếu giải pháp đủ mạnh để đấu tranh có hiệu quả với các thông tin sai lệch, phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị”(2).

Đại hội XIII của Đảng thẳng thắn đánh giá: “Công tác đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch có lúc, có nơi còn bị động, thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao”(3). Mới đây, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII cũng chỉ rõ: “Chưa phát huy đầy đủ sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...”(4).

Thực tế cho thấy, một số cơ quan báo chí, truyền thông còn thiếu tính chủ động, kịp thời trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tại một số thời điểm, các cơ quan báo chí chậm vào cuộc, bị động, lúng túng, dẫn đến dòng thông tin “phản ứng nhanh” vừa thiếu vừa yếu. Một số cơ quan báo chí chưa thực sự nhạy bén trong nắm bắt thông tin, phân tích, định hướng nhận thức và hành vi của người dân khi xảy ra các “điểm nóng” chính trị - xã hội phức tạp, nhạy cảm, tạo cơ hội cho các phần tử phản động lợi dụng xuyên tạc, bóp méo sự thật, thậm chí có những hành vi kích động, gây rối trật tự xã hội, gây hoang mang dư luận...

Nhiều cơ quan báo chí không có lực lượng chuyên trách nội dung đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hoặc có thì lực lượng còn mỏng, nên số lượng bài về chủ đề này còn khiêm tốn, nội dung thông tin chưa phong phú, đa dạng. Một số báo chưa coi trọng xây dựng kế hoạch tuyên truyền dài hạn, dẫn đến thiếu bài viết. Ngược lại, một số cơ quan báo chí quan tâm về số lượng mà chưa chú trọng chất lượng, tính bút chiến của nhiều tác phẩm chưa rõ rệt, chưa triển khai được các bài viết có tính tương tác để lôi cuốn công chúng nên hiệu quả chưa cao.

Một số bài viết đăng tải trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, đặc biệt là các bài lý luận về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh còn mang tính “minh họa” đơn thuần, “bảo vệ” một chiều hay tuyên truyền chung chung, gây nhàm chán cho người đọc. Nội dung nhiều tác phẩm thiếu tính mới, tính sáng tạo, chưa có các kết quả điều tra, khảo sát thực tiễn công phu, nghiêm túc. Một số sản phẩm hạn chế về tính thuyết phục, do lý lẽ xơ cứng, giáo điều, phân tích, bình luận chưa sâu sắc. Chưa có nhiều bài viết nhận diện, cảnh báo âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động và đấu tranh trực diện với những luận điệu sai trái, thù địch. Nhiều chủ đề bài viết trùng lặp, trong khi một số chủ đề khác liên quan đến đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chưa được quan tâm khai thác.

Một số cây viết là chuyên gia, nhà khoa học uy tín và dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực lý luận chính trị đã đến tuổi nghỉ hưu, trong khi việc đào tạo cán bộ trẻ có khả năng viết chính luận chưa được quan tâm đúng mức. Đây lại là mảng đề tài đòi hỏi người viết phải có trình độ lý luận cao, nhãn quan chính trị nhạy bén, tư duy sắc sảo... Những hạn chế trên khiến báo chí, truyền thông có lúc, có nơi chưa thực sự phát huy tốt vai trò trên mặt trận tư tưởng.

3. Giải pháp phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW thời gian tới

Dự báo trong thời gian tới, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục gia tăng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, không ngừng sử dụng các thủ đoạn hòng phá hoại nền tảng tư tưởng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, trong thời gian tới, công tác báo chí, truyền thông cần thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Thứ nhất, nâng cao hơn nữa nhận thức của các cơ quan lãnh đạo, quản lý báo chí, cơ quan chủ quản và đội ngũ người làm báo về vai trò của báo chí, truyền thông trong “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”(5), theo quan điểm của Đại hội XIII của Đảng. Báo chí cách mạng phải là ngọn cờ đầu trong tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, làm cho hệ tư tưởng của Đảng thấm sâu vào đời sống chính trị, tinh thần của xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Đồng thời, báo chí, truyền thông phải nhất quán nguyên tắc đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, tất cả vì lợi ích của Đảng, của Nhà nước và nhân dân. Các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương - đặc biệt là các cơ quan báo Đảng, báo chính quyền, các cơ quan báo chí lớn, phải xây dựng được chiến lược, kế hoạch thông tin tuyên truyền trong từng giai đoạn, thời kỳ, để luôn chủ động, nhạy bén, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ hai, triển khai đồng bộ nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Về nội dung, cần tập trung bám sát vào những vấn đề “nóng” mà các thế lực thù địch thường xuyên lợi dụng để xuyên tạc, chống phá như: nhân quyền, tự do ngôn luận, vai trò lãnh đạo của Đảng, chủ quyền quốc gia, quan hệ của Việt Nam với các nước láng giềng, các nước lớn..., nhận diện rõ những âm mưu, thủ đoạn của chúng để kịp thời phản bác với các luận điểm sắc sảo, có tính chiến đấu cao, có cơ sở lý luận và thực tiễn thuyết phục.

Bên cạnh tuyến bài tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật và tuyến bài phê phán, đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch, báo chí cần chú trọng tuyến bài biểu dương, cổ vũ các tấm gương sáng, điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng Đảng, phong trào thi đua yêu nước. Đây là nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng và định hướng hành động. Mục đích là thông qua việc nêu gương để định hướng tư tưởng, dẫn dắt, tạo ảnh hưởng lan tỏa, hiệu ứng xã hội sâu rộng trong xã hội.

Về mặt hình thức, cần sử dụng đa dạng loại hình báo chí để nâng cao khả năng tiếp cận độc giả, thu hút công chúng, tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân. Các tác phẩm cần có sự thể hiện đa dạng về thể loại, thậm chí, có thể tận dụng các dạng thức báo chí sáng tạo, như Inforgraphics, Long form, Lens, Newsgames... đang được quan tâm, chú ý hiện nay.

Về nhân sự, chú trọng nâng cao số lượng và chất lượng đội ngũ người làm công tác báo chí, truyền thông. Lực lượng nhà báo tham gia công tác này phải được tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, bảo đảm hội tụ đủ phẩm chất, năng lực ưu tú để hoàn thành trọng trách. Đó là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, có kỹ năng vận dụng tổng hợp các tri thức lý luận, lịch sử, pháp luật, khoa học, quân sự,... để tăng tính thuyết phục cho bài viết; tuân thủ tính chân thật, khách quan, tính nhân dân, tính chiến đấu của báo chí cách mạng. Bên cạnh đó, nhà báo phải có lòng yêu nghề, tinh thần dũng cảm, sẵn sàng xông pha vào những điểm nóng, phức tạp, nhạy cảm để đưa thông tin chính xác, kịp thời tới công chúng.

Về phương tiện, trong bối cảnh kẻ thù ráo riết tận dụng internet, mạng xã hội để phát tán, lan truyền thông tin xấu độc, tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, các cơ quan báo chí truyền thông cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và internet để đa dạng loại hình, phương thức tuyên truyền. Báo chí, truyền thông nên tận dụng dạng thức báo chí mạng xã hội (đưa báo chí lên mạng xã hội), báo chí ứng dụng trí tuệ nhân tạo, báo chí sáng tạo..., giúp tăng khả năng lan tỏa, kết nối, tương tác, tiếp cận công chúng, từ đó, tạo thành nguồn thông tin chính thức, mũi nhọn, góp phần đẩy lùi những luồng thông tin xấu độc của các thế lực thù địch.

Thứ ba, các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông, đội ngũ quản lý tại cơ quan báo chí cần tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hoạt động, kịp thời phát hiện sai phạm của các nhà báo, cơ quan báo chí để đôn đốc, nhắc nhở, xử lý kịp thời, tránh việc các thế lực thù địch lợi dụng, mua chuộc, khống chế nhà báo tiếp tay cho lập trường, quan điểm chống phá của chúng. Bên cạnh đó, cần có chính sách thù lao, nhuận bút phù hợp, chế độ đãi ngộ hợp lý để khích lệ, động viên đội ngũ làm công tác báo chí, truyền thông hăng say, tận tụy với công việc.

Thứ tư, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam cần định hướng, xây dựng kế hoạch, chiến lược đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thống nhất để triển khai đồng bộ trong các cơ quan báo chí, truyền thông cả nước. Kế hoạch cần xác định rõ nhiệm vụ của từng cơ quan báo chí ở các cấp, bậc khác nhau: cấp Trung ương, địa phương; báo Đảng, báo chính quyền, đoàn thể, báo của các tổ chức chính trị - xã hội... Kế hoạch này vừa huy động được sự tham gia của đông đảo các cơ quan báo chí, truyền thông, vừa bảo đảm tính đa dạng, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sự phối hợp nhịp nhàng, linh hoạt giữa các cơ quan, tránh hiện tượng chồng chéo, trùng lắp, bỏ sót thông tin trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch.

Các cơ quan báo chí cần chủ động tăng cường xây dựng, phát triển chuyên trang, chuyên mục, chương trình, thời lượng thông tin tuyên truyền về chủ đề này; phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo 35, cơ quan chức năng để kịp thời nắm bắt thông tin, thống nhất nội dung tuyên truyền, đáp ứng cao nhất yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ.

_________________

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 536 (tháng 10-2022)

Ngày nhận bài: 7-9-2022; Ngày bình duyệt: 11-10-2022; Ngày duyệt đăng: 26-10-2022.

 

(1) Báo chí với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, https://dangcongsan.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/bao-chi-voi-nhiem-vu-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-595288.html.

(2) Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr.27.

(3), (5) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021 tr.91, 183.

(4) ĐCSVN: Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

PGS, TS NGUYỄN THỊ TRƯỜNG GIANG

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền