Trang chủ    Nghiên cứu lý luận    Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên
Thứ hai, 17 Tháng 10 2022 16:12
2229 Lượt xem

Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên

(LLCT) - Miền Trung - Tây Nguyên là địa bàn quan trọng, có vị trí chiến lược trọng yếu cả về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Những năm qua, các thế lực thù địch không ngừng gia tăng các hoạt động chống phá, kích động bạo lực trên địa bàn này. Chính vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW và Kết luận số 12-KL/TW về phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên - Ảnh: baodaklak.vn

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, mang ý nghĩa sống còn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu, yêu cầu sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị nêu rõ: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã có những đổi thay tích cực trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế - xã hội phát triển, đời sống người dân từng bước được nâng cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của cả nước. Mặc dù vậy, giữa các địa bàn trong khu vực vẫn còn có sự chênh lệch về trình độ tổ chức, quản lý, về kết cấu hạ tầng của nền kinh tế; sự phát triển giữa các thành phần, các lĩnh vực và các khu vực kinh tế - xã hội còn khoảng cách khá lớn. Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, an sinh xã hội, khoa học và công nghệ phát triển chậm, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển của từng địa phương và cả khu vực.

Vì thế, trong giai đoạn hiện nay, để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cần chú ý đến vị trí địa - kinh tế, địa - chính trị, địa - văn hóa quan trọng của khu vực để không ngừng nghiên cứu nhận diện bối cảnh mới, nhận rõ những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, từ đó đề ra định hướng, giải pháp phù hợp, gắn với thực tiễn địa phương.

Trong bối cảnh các nước trên thế giới và Chính phủ Việt Nam đang đề ra những giải pháp quyết liệt để từng bước phục hồi nền kinh tế sau đại dịch Covid-19, miền Trung - Tây Nguyên đứng trước những cơ hội to lớn đi kèm với những thách thức tiềm ẩn. Khu vực này có vị trí địa lý đặc thù, bao gồm nhiều loại địa hình sinh thái từ núi, sông, đồng bằng, biển đảo, nên có nhiều lợi thế phát huy được ưu thế địa - kinh tế để kết nối với thế giới. Bên cạnh đó, vùng đất Tây Nguyên có nhiều thuận lợi về đất đai, khí hậu, thổ nhưỡng, khoáng sản...

Với tầm nhìn chiến lược, từ năm 2004, Chính phủ đã thành lập Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, gồm 5 tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định; có diện tích tự nhiên 27.881,7km2, chiếm 8,45% diện tích cả nước. Hiện nay, các đô thị duyên hải miền Trung đang tái khởi động đầu tư, nâng cấp, mở rộng hệ thống sân bay, cảng biển, tăng cường kết nối hạ tầng giao thông và các hạ tầng kỹ thuật khác, cùng với việc phát triển các ngành kinh tế dịch vụ, đặc biệt là du lịch và kinh tế biển, xuất khẩu nông sản... để tăng cường kết nối theo trục Đông - Tây.

Với vị trí là địa bàn chiến lược đặc biệt trọng yếu về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, miền Trung - Tây Nguyên luôn là mục tiêu chống phá của các thế lực thù địch và tổ chức phản động người Việt lưu vong lôi kéo, kết hợp với bộ phận cơ hội chính trị, bất mãn trong nước và đốỉ tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong đó có cán bộ từng giữ vị trí lãnh đạo, quản lý suy thoái, biến chất. Những năm gần đây, một số cán bộ, đảng viên, trí thức, văn nghệ sĩ, thanh niên, sinh viên do suy thoái về tư tưởng chính trị, bị tác động, lôi kéo, đã thể hiện những quan điểm cá nhân sai trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các lực lượng phản động tìm đủ mọi cách xâm nhập đến vùng miền núi, vùng sâu, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua các phần tử phản động đội lốt tôn giáo, dựa vào mối quan hệ thân tộc, dòng tộc, chúng lợi dụng kẽ hở của pháp luật, sai sót trong quản lý, điều hành ở một số địa phương để khoét sâu mâu thuẫn, câu kết với các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị, lập ra các hội, nhóm mang màu sắc chính trị, kêu gọi lập “nhà nước Đềga độc lập”, diễn đàn “xã hội dân sự”, “chủ nghĩa dân túy” cũng như thành lập các đội “lực lượng vũ trang bí mật” ở vùng biên giới.

Trong những năm 2001, 2004, 2008 tại Tây Nguyên, các tổ chức phản động, chống phá ra sức kêu gọi thành lập “Nhà nước Đềga độc lập” ở bên ngoài, dùng tổ chức “Tin Lành Đềga” làm công cụ phát triển lực lượng chống phá trong nước(1).

Năm 2004, ở Gia Lai, trong các ngày từ 9 đến ngày 11-4, bọn phản động trong và ngoài nước đã kích động nhiều người biểu tình, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, đánh cán bộ, phá tài sản, nhà cửa của dân thường, tràn vào công sở, xã, phường, thị trấn thuộc sáu huyện, thị xã trong tỉnh để hành hung cán bộ, đập phá tài sản(2)...

Năm 2009, tại Khu Chứng tích tội ác chiến tranh Tam Tòa ở phường Đồng Mỹ (nay là phường Đồng Hải), thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình có khoảng 200 người theo Công giáo đã lén lút đưa các vật liệu xây dựng vào khuôn viên để dựng nhà làm lễ trái phép. Mặc dù chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động, giải thích và cương quyết bảo vệ di tích lịch sử nhưng những người này vẫn tỏ thái độ bất hợp tác, ngang nhiên thách thức chính quyền.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, một số cơ quan báo chí nước ngoài đã đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc tình hình, vu cáo Nhà nước Việt Nam vi phạm quyền tự do tôn giáo, vi phạm nhân quyền.

Năm 2016, lợi dụng sự cố môi trường biển gây tình trạng cá chết hàng loạt tại bốn tỉnh miền Trung, các đối tượng xấu được tổ chức khủng bố, phản động ở nước ngoài hậu thuẫn đã tìm cách kích động, lôi kéo người dân xuống đường tuần hành, biểu tình, tiến tới gây bạo loạn vũ trang, đập phá cơ sở vật chất, trụ sở cơ quan công quyền, gây áp lực thực hiện các ý đồ chính trị. Các đối tượng cũng tìm cách “mượn gió bẻ măng” phá hoại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp(3). Liên tục trong các ngày 29 và 30-4-2017, lợi dụng danh nghĩa khiếu kiện đối với Công ty Formosa liên quan đến sự cố môi trường biển miền Trung, linh mục, quản xứ giáo xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã tụ tập bà con giáo dân trên địa bàn, lợi dụng dịp này để tuyên truyền chống đối chính quyền, chống phá Đảng, chống phá Nhà nước, xuyên tạc lịch sử(4).

Năm 2018, tại Bình Thuận, tổ chức Việt Tân đã kích động người dân xuống đường biểu tình phản đối hai dự án Luật An ninh mạng và dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (Luật Đặc khu) vào chủ nhật ngày 10-6. Các thế lực thù địch trong và ngoài nước cùng những phần tử thoái hóa, biến chất, bất mãn đã nhanh chóng phụ họa, kích động dư luận, chúng nhằm vào các lực lượng công nhân, học sinh, sinh viên, một số người lâu nay có tư tưởng bất mãn, kể cả các đối tượng hình sự để tập hợp lực lượng xuống đường biểu tình.

Khi lực lượng công an bắt tạm giữ một số đối tượng quá khích trong ngày 10-6 thì chúng tuyên bố sẽ tiếp tục biểu tình vào ngày 11-6. Lực lượng quá khích còn tấn công vào trụ sở Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, phá hủy trụ sở, đốt cháy hàng chục xe chuyên dụng, gây bị thương nhiều cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ...

Còn tại thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong), người dân quá khích đã phong tỏa Quốc lộ 1 gây ùn tắc giao thông nhiều giờ và tấn công cảnh sát, phá hủy phương tiện công vụ(5).

Từ tháng 6-2017 đến đầu năm 2018, lực lượng công an các tỉnh Tây Nguyên đã triển khai đấu tranh quyết liệt với tổ chức phản động đội lốt tôn giáo dưới các tên gọi khác nhau, như “Giáo hội Tin lành đấng Christ Việt Nam”, “Giáo hội Tin lành đấng Christ Tây Nguyên” do các đối tượng Fulro lưu vong dựng lên. Riêng tại Đắk Lắk, lực lượng an ninh công an tỉnh đã bóc gỡ hơn 30 đối tượng cốt cán.

Tổ chức “Tin lành đấng Christ” do Y Hin Niê, mục sư Tin lành, sinh năm 1952 (dân tộc Êđê, gốc Đắk Lắk, tham gia Fulro III, lưu vong ở Mỹ) cầm đầu, có trụ sở chính tại North Carolina, Mỹ và một số chi nhánh tại Mỹ, Canađa. Mục tiêu của chúng là thông qua tổ chức này để tập hợp lực lượng, kích động ly khai, tự trị, tiến tới thành lập “tôn giáo riêng”, “nhà nước riêng” của người dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Theo chỉ đạo của Y Hin Niê, tháng 5-2017, một tổ chức phản động được nhen nhóm thành lập trong nước với tên gọi “Giáo hội Tin lành đấng Christ Việt Nam - ECCV”, Ban điều hành gồm 04 đối tượng đều trú tại tỉnh Đắk Lắk, do Y Jôl Bkrông (con trai Y Hin Niê) làm Hội trưởng, có 22 “hội thánh” tại 05 tỉnh (Đắk Lắk, Bình Phước, Lâm Đồng; Kon Tum; Trà Vinh), tập trung chủ yếu ở Đắk Lắk(6).

Gần đây nhất, trong cuộc chiến phòng chống đại dịch Covid-19, các phần tử phản động đã tìm mọi cách để xuyên tạc, đưa những thông tin sai sự thật gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến chủ trương và tinh thần chống dịch của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Điểm qua một số vụ việc nổi cộm trong nhiều năm qua để thấy rằng địa bàn miền Trung - Tây Nguyên với vị thế địa - chính trị, địa - kinh tế, địa - văn hóa quan trọng luôn là trọng tâm chống phá của các thế lực thù địch nhằm đẩy mạnh âm mưu “diễn biến hòa bình”. Theo đó, chúng xuyên tạc, chống phá quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hạ thấp, phủ nhận những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử về mọi mặt chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hợp tác quốc tế; nói xấu, bôi nhọ đời tư, hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các anh hùng cách mạng.

Các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền, bóp méo, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với âm mưu hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam. Chúng cũng lợi dụng những khó khăn, bất cập về kinh tế - xã hội đang tồn tại trên địa bàn, đời sống nhân dân nhiều nơi còn khó khăn; những hạn chế, yếu kém của cấp ủy, chính quyền địa phương để tuyên truyền xuyên tạc, lôi kéo, kích động đồng bào khiếu kiện, biểu tình; núp bóng, lợi dụng hoạt động đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ môi trường, đòi quyền dân chủ, dân sinh... với mục đích cuối cùng là can dự, can thiệp, lật đổ chính quyền địa phương.

Trong khi đó, hệ thống chính trị cơ sở có những mắt xích còn thiếu và yếu, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên một số địa phương chưa đồng đều, có mặt còn hạn chế, yếu kém. Sự chống phá của các thế lực thù địch làm trầm trọng thêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ dẫn đến tình trạng “thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh”, ảnh hưởng tiêu cực đến tính chiến đấu của nhiều tổ chức đảng, nhất là ở cơ sở.

Trước tình hình đó, để tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên, Ban Chỉ đạo 35 các tỉnh trong khu vực được thành lập, kiện toàn đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phòng chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Theo đó, Ban chỉ đạo 35 các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên tích cực nghiên cứu, cung cấp những luận cứ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhận diện rõ hơn về âm mưu, thủ đoạn, nội dung các quan điểm sai trái, thù địch với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đề xuất các phương pháp đấu tranh phù hợp, có hiệu quả với từng đối tượng; đồng thời, tăng cường quản lý và định hướng thông tin, chặn, lọc các thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội.

Công tác chỉ đạo, định hướng cho hoạt động báo chí, truyền thông được thực hiện theo phương châm chủ động, kịp thời, hiệu quả, vừa đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng, vừa kịp thời định hướng dư luận xã hội đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm.

Các cơ quan báo chí, phát thanh và truyền hình đều có các chuyên trang, chuyên mục về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được củng cố, cập nhật thông tin, tăng cường thông tin về cơ sở, đồng thời, tham gia nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời tuyên truyền, giải thích, làm rõ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân.

Với vị trí trọng yếu về địa - kinh tế, địa - chính tri, địa - văn hóa và trong bối cảnh các thế lực thù địch luôn không ngừng tìm đủ mọi âm mưu, thủ đoạn để chống phá, các tỉnh trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên cần chú trọng một số giải pháp sau nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch:

Thứ nhất, đổi mới công tác giáo dục, đẩy mạnh cải cách hành chính, tuyên tuyền theo hướng trọng dân, bằng nhiều phương thức phù hợp để đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, đến với người dân và được toàn dân hưởng ứng. Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các cơ quan chức năng cần có những chuyên luận sâu hằng tuần phản bác những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch trên các phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt là kênh truyền hình VTV4 để cộng đồng người Việt sống ở các nước trên thế giới hiểu biết về đất nước, về miền Trung - Tây Nguyên, tránh bị các thế lực thù địch ở nước ngoài lợi dụng xuyên tạc, kích động.

Thứ hai, cần xác định rõ mục tiêu xây dựng, phát triển kinh tế kết hợp hài hòa với tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, tăng cường bảo đảm an ninh - quốc phòng trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới phía Tây, bảo đảm an ninh, chủ quyền biển, đảo ở phía Đông.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn miền Trung - Tây Nguyên, trước hết là trong xây dựng đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chủ trương của hệ thống chính trị các cấp.

Thứ ba, xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Cần đẩy mạnh công tác học tập, tuyên truyền, quán triệt nhằm tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, trở thành nền tảng đạo đức xã hội.

Thứ tư, cấp ủy, chính quyền các cấp không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao “sức đề kháng”, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động, có tính thuyết phục cao, hấp dẫn. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan báo chí đi đúng hướng, chủ động tăng cường thông tin tích cực đi đôi với ngăn chặn có hiệu quả, xử lý, xóa bỏ thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng internet, mạng xã hội.

Giữ vững ổn định chính trị, xã hội; củng cố vững chắc trận địa tư tưởng, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Đây là vấn đề có ý nghĩa quyết định trong phòng, chống bạo loạn chính trị, ly khai trên cả nước nói chung, địa bàn Tây Nguyên nói riêng. Vì vậy, các tổ chức trong hệ thống chính trị và lực lượng vũ trang trên địa bàn cần tăng cường công tác quản lý nhà nước và thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo; chăm lo công tác vận động quần chúng đối với các tín đồ, chức sắc tôn giáo, không để các đối tượng phản động lợi dụng, lôi kéo. Tiếp tục làm tốt công tác định canh, định cư; phát triển kinh tế gắn với thực hiện chính sách an sinh xã hội, nhằm nâng cao và ổn định đời sống đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới để hạn chế và tiến tới chấm dứt việc di dân tự do. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn móc nối, xâm nhập, lôi kéo chống phá của các thế lực thù địch, phản động; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành động xây dựng căn cứ, lực lượng, tổ chức huấn luyện ở khu vực biên giới, đưa người xâm nhập nội địa để chuẩn bị gây bạo loạn chính trị, ly khai. Đồng thời, đẩy mạnh đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên.

Thông qua thực tiễn bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống văn hóa của đồng bào các dân tộc để phê phán, bác bỏ các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xuyên tạc lịch sử, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, chia rẽ nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang. Qua đó, củng cố lòng tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, cấp cơ sở; kịp thời phát hiện các nhân tố bất ổn tiềm ẩn bên trong, có thể dẫn đến những đột biến, bất lợi để có giải pháp xử lý đúng đắn các vấn đề phức tạp nảy sinh, nhất là vấn đề dân tộc, tôn giáo. Giữ vững ổn định chính trị, xã hội, củng cố trận địa tư tưởng, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc chính là vấn đề có ý nghĩa quyết định trong phòng chống bạo loạn chính trị, ly khai trên cả nước nói chung và địa bàn miền Trung - Tây Nguyên nói riêng.

Công tác tuyên truyền, giáo dục phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, nhưng có trọng tâm, trọng điểm và phương pháp phù hợp với từng đối tượng; chú trọng đổi mới, đa dạng hóa các hình thức. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang; sự thống nhất cao trong toàn dân về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở miền Trung - Tây Nguyên. Giữ vững ổn định chính trị, xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là trên các địa bàn trọng điểm, tạo sức mạnh tổng hợp để đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ năm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng với phương châm không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ”. Thông qua việc kiểm tra tự sửa, tự soi, xử lý tổ chức đảng, đảng viên để giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng và củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng ở miền Trung - Tây Nguyên. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong các cấp ủy Đảng, chính quyền.

Thứ sáu, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch... Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao và thật sự tiên phong gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết trong cơ quan, đơn vị. Làm tốt công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ đề cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; gương mẫu đi đầu, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

_________________

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 534 (tháng 8-2022)

Ngày nhận bài: 31-7-2022; Ngày bình duyệt: 2-8-2022; Ngày duyệt đăng: 22-8-2022.

 

(1) https://vov.vn/chinh-tri/sau-tin-lanh-de-ga-lai-xuat-hien-to-chuc-phan-dong-doi-lot-ton-giao-o-tay-nguyen-892373.vov.

(2) https://nhandan.vn/tin-tuc-su-kien/su-that-o-cac-diem-nong-tai-tay-nguyen-467240/

(3) https://congan.laichau.gov.vn/view/tin-an-ninh-trat-tu/dung-bien-minh-thanh-quan-co-lam-hai-dat-nuoc.

(4) https://dienbientv.vn/tin-tuc-su-kien/an-ninh-quoc-phong/201705/can-xu-ly-nghiem-nhung-doi-tuong-phan-dong-tai-nghe-an.

(5) https://dangbodanang.vn/sukienvabinhluan/thaygiquavugayroiobinhthuan/id/1173.

(6) http://bocongan.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-an-ninh-trat-tu/lat-tay-bo-mat-cua-to-chuc-phan-dong-tin-lanh-dang-christ-d22-t31196.html.

TS VÕ VĂN LỢI

Học viện Chính trị khu vực III

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền