Trang chủ    Thực tiễn    Bắc Giang đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thứ sáu, 21 Tháng 9 2018 14:43
1542 Lượt xem

Bắc Giang đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(LLCT) - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ tỉnh Bắc Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

(Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thân Văn Khoa chúc mừng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị. Ảnh: bacgiang.org.vn)

Triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 9-9-2016 và Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 22-10-2016, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện bảo đảm bám sát định hướng của Trung ương và tình hình thực tế địa phương; các cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Đồng thời, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ, cơ quan, đơn vị; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động sát với tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, kết hợp với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Mỗi năm, lựa chọn một số vấn đề để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Đã có 100% cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận, đoàn thể xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 và tổ chức quán triệt, triển khai ngay trong năm 2016. Một số địa phương, đơn vị đã có cách làm sáng tạo, đề ra những biện pháp triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả.

Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục trên hệ thống thông tin, báo chí, truyền thông của tỉnh, trang thông tin điện tử của ngành, địa phương, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền thông qua hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân; qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật; thông qua sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội hằng tháng, quý, gắn với tự phê bình, phê bình và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua đó, tạo không khí phấn khởi, thi đua học tập và làm theo gương Bác; cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; từ đó tự giác làm theo bằng kế hoạch cụ thể của cá nhân.

Các cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh đã xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phối hợp với các cơquan báo chí Trung ương giới thiệu, tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nâng cao chất lượng chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Bản tin sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể và trên trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Hằng tháng, phát hành trên 8 nghìn bản tin sinh hoạt chi bộ tới các chi bộ trong Đảng bộ tỉnh. Hằng quý, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức tọa đàm các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh duy trì và nâng cao chất lượng phát sóng chuyên mục "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Báo Bắc Giang đăng tải trên 200 tin, bài, ảnh tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều bài viết hay có ý nghĩa cổ vũ, động viên và nhân rộng điển hình tiêu biểu, như: Việc tốt lan tỏa ở Sơn Động; Dấu ấn những trang nhật ký; Vạn dặm rừng sâu "cõng" cây dược liệu về đồng đất quê hương; Việc nhỏ, ý nghĩa lớn...

Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tổ chức Trại sáng tác về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", với 95 tác phẩm của 48 tác giả tham gia; tổ chức Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với 36 tác phẩm của 10 tác giả tham gia.

Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức xét chọn tác phẩm báo chí viết về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đã có 37 tác phẩm tham gia dự xét thưởng.

Trường Chính trị tỉnh và các trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố kịp thời cập nhật các tài liệu mới về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng để đưa vào nội dung chương trình các bài giảng, tài liệu học tập.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trường học lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các bài giảng về văn học, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, sinh hoạt ngoại khóa, giờ chào cờ đầu tuần.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo đưa nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lồng ghép vào chương trình, giáo trình giảng dạy của các trường, trung tâm dạy nghề.

Nhiều đơn vị, địa phương có cách làm sáng tạo, như: tổ chức cho đoàn viên, học viên, học sinh tham quan thực tế, kết nạp đoàn viên, đội viên tại nhà truyền thống và khu di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn, tổ chức sinh hoạt ngoại khóa, hành trình về nguồn,... Tiêu biểu là các huyện Tân Yên, Lạng Giang, Yên Thế, thành phố Bắc Giang và Đảng ủy Các cơ quan tỉnh.

Để nâng cao hiệu quả, hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các quy định về chuẩn mực đạo đức, tác phong của cán bộ, đảng viên và tổ chức thực hiện nghiêm, gắn với các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị.100% cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiêu biểu như Thành ủy Bắc Giang, các huyện ủy Hiệp Hòa, Lạng Giang, Tân Yên, Việt Yên, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị nên việc thực hiện nghị quyết của Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được kết quả tích cực, đặc biệt là trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 xếp thứ 33/63, năm 2017 xếp thứ 30/63 tỉnh, thành. Trung tâm Hành chính công của tỉnh hoạt động ổn định, hiệu quả, nhiều sở, ngành đã đưa 100% thủ tục hành chính ra tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm; triển khai dịch vụ trả kết quả một số thủ tục hành chính qua đường bưu điện, góp phần tiết kiệm thời gian của tổ chức, cá nhân.

100% cấp ủy cấp huyện và cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn đăng ký nhiệm vụ trọng tâm, việc bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; tập trung ởcác lĩnh vực: quản lý đất đai, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, về phát triển kinh tế - xã hội, về xây dựng đảng, củng cố cơsở đảng yếu kém.

Năm 2017, kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc còn hạn chế yếu kém đạt trên 90%. Các đơn vị tiêu biểu là Thành phố Bắc Giang, huyện Lạng Giang, Tân Yên, Việt Yên, Lục Nam, Yên Dũng. 100% cán bộ, đảng viên xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyến hóa”; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao; xây dựng tác phong, phong cách làm việc của người cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Tiêu biểu là huyện Tân Yên, Lạng Giang, Sơn Động, Yên Thế, thành phố Bắc Giang, Đảng ủy Các cơ  quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh.

Từ thực tiễn triển khai đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiêu biểu là Đảng bộ huyện Tân Yên, Lạng Giangđã tổ chức xây dựng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề bức xúc ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnhđã gắn với phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sáng tạo trong doanh nghiệp theo chủ đề "Xây dựng, biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác", "Mỗi cấp ủy viên xây dựng một điển hình tiên tiến, mỗi đảng viên làm một việc tốt tiêu biểu". Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnhchỉ đạo các cấp hội lựa chọn, duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoặc xây dựng mới 1 hoạt động/loại hình "làm theo" Bác...

Việc thực hiện nghị quyết của Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được kết quả to lớn trên mọi mặt đời sống xã hội: Kinh tế - xã hội phát triển khá, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh năm 2017 tăng cao nhất kể từ khi tái lập tỉnh (năm 1997), đạt 13,3%. Môi trường đầu tư kinh doanh chuyển biến rõ rệt. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp có nhiều khởi sắc, năm 2017 có 1.281 doanh nghiệp thành lập mới. Tổng thu ngân sách đạt 6.275 tỷ đồng, vượt 38,2% dự toán. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh; đến nay toàn tỉnh có 71 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư, bộ mặt đô thị, nông thôn thay đổi rõ nét. Chất lượng giáo dục, y tế có chuyển biến tích cực. Lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao có nhiều đổi mới. Đời sống nhân dân ổn định, từng bước được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm (năm 2016 là 11,93%, năm 2017 còn 9,53%). An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng-an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể đạt nhiều kết quả tích cực, hầu các nhiệm vụ chính trị ở các địa phương, đơn vị đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

ThS Trần Thị Kim Dung

ThS Nguyễn Minh Hiếu

Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền