Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Không thể phủ nhận tính khoa học và cách mạng trong học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác
Thứ hai, 03 Tháng 10 2022 14:50
4785 Lượt xem

Không thể phủ nhận tính khoa học và cách mạng trong học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác

TS TRỊNH XUÂN VIỆT

Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng   

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 535 (9-2022)    

 

Tóm tắt: Trước sự phát triển của CNTB hiện đại, các học giả tư sản, các phần tử phản động, cơ hội liên tục tung ra những luận điệu xuyên tạc học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác, cho rằng học thuyết đã lỗi thời, không còn mang tính cách mạng và khoa học và đến nay không còn phù hợp. Bài viết tập trung làm sáng tỏ tính khoa học, cách mạng trong học thuyết giá trị thặng dư của C.Mác và giá trị của học thuyết trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: giá trị thặng dư; chủ nghĩa tư bản; giai cấp tư sản; người lao động.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền