Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình, điều không thể phủ nhận!
Thứ hai, 03 Tháng 10 2022 14:54
4993 Lượt xem

Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình, điều không thể phủ nhận!

TS TRẦN THỊ HỢI

Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 535 (9-2022)

 

Tóm tắt: Bài viết làm rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc phủ nhận, xuyên tạc những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho nền hòa bình của dân tộc Việt Nam cũng như thế giới, đồng thời phân tích các căn cứ lý luận và thực tiễn để phản bác các luận điệu sai trái nêu trên.

Từ khóa: Hồ Chí Minh; hòa bình; đấu tranh; luận điệu xuyên tạc.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền