Trang chủ    Tin tức

Thông tin

Hội thảo khoa học: Chính sách của Hoa Kỳ ở Châu Á - Thái Bình Dương và quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 20 tháng 9 năm 2013 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Ấn độ và Tây Nam Á thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học: “Chính sách của Hoa Kỳ ở Châu Á - Thái Bình Dương và quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ”.

Hội thảo “70 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam”

Sáng 18-9-2013, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội thảo “70 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam”. Đến dự có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

 
Hội thảo khoa học – thực tiễn:  “Một số vấn đề về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng trong giai đoạn hiện nay”

Hội thảo khoa học – thực tiễn: “Một số vấn đề về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng trong giai đoạn hiện nay”

(LLCT) - Ngày 22-7-2013, tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh uỷ Đắk Nông tổ chức Hội thảo khoa học - thực tiễn "Một số vấn đề về công tác tuyên truyền, vận động quần chúng trong thời kỳ hiện nay".

 
Hội nghị khoa học tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW (khóa VII) của Bộ Chính trị về “Công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay”

Hội nghị khoa học tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW (khóa VII) của Bộ Chính trị về “Công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay”

(LLCT) - Sáng 20-9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị khoa học tổng kết thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TW ngày 28/3/1992 của Bộ Chính trị về “Công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay”. GS, TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. 

 
Hội thảo khoa học: “Góp ý các quy định liên quan đến quyền con người, quyền công dân trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”

Hội thảo khoa học: “Góp ý các quy định liên quan đến quyền con người, quyền công dân trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”

(LLCT) - Ngày 19-9-2013, tại Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức hội thảo khoa học: “Góp ý các quy định liên quan đến quyền con người, quyền công dân trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”.

Tọa đàm khoa học “Những vấn đề lý luận về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong 30 năm đổi mới”

Tọa đàm khoa học “Những vấn đề lý luận về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong 30 năm đổi mới”

Trong khuôn khổ Đề tài "Nghiên cứu tổng kết làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" thuộc Đề án“Nghiên cứu, tổng kết làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về công cuộc đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Sáng 07/8/2013, tại Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III (Đà Nẵng), Viện Văn hóa và Phát triển, (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Tọa đàm khoa học “Những vấn đề lý luận về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong 30 năm đổi mới”. PGS,TS Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Phạm Duy Đức - Viện trưởng Viện Văn hoá và Phát triển đồng chủ trì.

Cơ sở khoa học xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam - Phiên bản 2015

Ngày 23-8, tại Hà Nội, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Hội thảo “Cơ sở khoa học xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam - phiên bản 2015”.

Hội thảo khoa học “An ninh phi truyền thống và tác động đối với Việt Nam”

Nhằm góp phần làm rõ khái niệm, thực trạng vấn đề an ninh phi truyền thống ở Việt Nam hiện nay, ngày 29-6-2013, Viện Quan hệ quốc tế thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề An ninh phi truyền thống và tác động đối với Việt Nam. Đã có 27 báo cáo của các nhà khoa học trong và ngoài đơn vị tham dự.

Tọa đàm khoa học về một số vấn đề định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường

Tọa đàm khoa học về một số vấn đề định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường

Ngày 14-7-2013, Tỉnh ủy Quảng Ninh và Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức tọa đàm khoa học về một số vấn đề định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường nhìn từ thực tiễn ở Quảng Ninh.

 

Hội thảo Khoa học “Phương pháp luận nghiên cứu, tổng kết làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về công cuộc đổi mới đi lên CNXH ở Việt Nam”

Hội thảo Khoa học “Phương pháp luận nghiên cứu, tổng kết làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về công cuộc đổi mới đi lên CNXH ở Việt Nam”

Trong khuôn khổ Đề án “Nghiên cứu, tổng kết làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về công cuộc đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, sáng ngày 14/6, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học “Phương pháp luận nghiên cứu, tổng kết làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về công cuộc đổi mới đi lên CNXH ở Việt Nam”. PGS,TS Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Phạm Duy Đức - Viện trưởng Viện Văn hóa phát triển chủ trì Hội thảo.

Tọa đàm “Bản chất của một nền kinh tế thị trường xã hội - kinh nghiệm của Đức”

Ngày 13-6-2013, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương và Văn phòng Viện Friedrich Ebert Stiftung (FES) tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức tọa đàm “Bản chất của một nền kinh tế thị trường xã hội - kinh nghiệm của Đức”.

Hội thảo quốc gia "Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra"

Hội thảo quốc gia "Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra"

Ngày 08-6-2013, tại Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức Hội thảo quốc gia Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra nhằm xây dựng báo cáo tư vấn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời chủ động chuẩn bị một bước luận cứ khoa học góp phần phục vụ việc soạn thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Hội thảo Khoa học “Nghiên cứu và giảng dạy lãnh đạo và chính sách công ở Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh”

Hội thảo Khoa học “Nghiên cứu và giảng dạy lãnh đạo và chính sách công ở Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh”

Ngày 23-5-2013, tại Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu và giảng dạy lãnh đạo và chính sách công ở Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh” dưới sự chủ trì của GS, TS. Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

Hội thảo Kinh nghiệm các nước Diễn đàn Hợp tác Đông Á - Mỹ La-tinh về chuyển đổi mô hình tăng trưởng nhằm phát triển bền vững

Hội thảo Kinh nghiệm các nước Diễn đàn Hợp tác Đông Á - Mỹ La-tinh về chuyển đổi mô hình tăng trưởng nhằm phát triển bền vững

Ngày 06-6-2013, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội thảo Kinh nghiệm của các nước Diễn đàn Hợp tác Đông Á - Mỹ La-tinh về chuyển đổi mô hình tăng trưởng nhằm phát triển bền vững.

Trang 35 trong tổng số 35 trang.

Thông tin tuyên truyền