Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội - quá trình nghiên cứu lý luận và ứng dụng thực tiễn
Thứ hai, 03 Tháng 10 2022 15:33
6620 Lượt xem

Cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội - quá trình nghiên cứu lý luận và ứng dụng thực tiễn

GS, TS NGUYỄN ĐÌNH TẤN

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 535 (9-2022)

 

Tóm tắt: Cơ cấu xã hội và phân tầng xã hội là những nội dung then chốt của xã hội học. Trong bài viết, tác giả rà soát và đúc rút khái quát những bước tiến trong sự phát triển lý luận về cơ cấu xã hội, phân tầng xã hội, những ứng dụng thực tiễn ở nước ta.

Từ khóa: cơ cấu xã hội; phân tầng xã hội; phân tầng xã hội hợp thức; phân tầng xã hội không hợp thức.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền