Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Chính sách của Trung Quốc đối với Mỹ từ năm 2012 đến nay
Thứ hai, 27 Tháng 11 2023 15:54
4626 Lượt xem

Chính sách của Trung Quốc đối với Mỹ từ năm 2012 đến nay

TS NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA

Viện Nghiên cứu Trung Quốc,

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 549 (11-2023)

 

Tóm tắt: Bài viết khái quát những nét chính trong chính sách của Trung Quốc đối với Mỹ, đánh giá về điểm tiếp tục, điểm khác biệt từ năm 2012 đến nay. Bài viết là kết quả nghiên cứu của đề tài Mã số: KX.04.37/21-25.

Từ khóa: Quan hệ Trung - Mỹ; chính sách của Trung Quốc đối với Mỹ; Tập Cận Bình.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền