Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Tư tưởng đề cao tự do cá nhân và thể chế kiểm soát quyền lực nhà nước của Hoa Kỳ
Thứ hai, 27 Tháng 11 2023 15:51
4614 Lượt xem

Tư tưởng đề cao tự do cá nhân và thể chế kiểm soát quyền lực nhà nước của Hoa Kỳ

PGS, TS HOÀNG PHÚC LÂM

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

TS NGUYỄN VĂN ĐÁNG

Viện Xã hội học,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 549 (11-2023)

 

Tóm tắt: Bài viết khái lược những đặc điểm của nền chính trị Mỹ:  phác họa những nét chính về văn hóa chính trị theo khuynh hướng tự do của người Mỹ; nền cộng hòa với hình thức chính quyền đại diện và những phương tiện thể chế được thiết kế để kiểm soát quyền lực của chính quyền.

Từ khóa: dân chủ; thể chế; chính quyền đại diện.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền