Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Bảo đảm quyền tham gia của người dân trong tiến trình xây dựng chính phủ số ở Việt Nam
Thứ hai, 27 Tháng 11 2023 15:50
4649 Lượt xem

Bảo đảm quyền tham gia của người dân trong tiến trình xây dựng chính phủ số ở Việt Nam

TS ĐẶNG VIẾT ĐẠT

TS HOÀNG THỊ QUYÊN

Học viện Chính trị khu vực IV

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 549 (11-2023)

 

Tóm tắt:  Bảo đảm quyền tham gia của người dân là một yếu tố quan trọng trong tiến trình xây dựng chính phủ số. Tuy vậy, quá trình tham gia của người dân đôi khi gặp những trở ngại do sự hạn chế trong khung thể chế, pháp lý hay do những đặc tính của bộ máy hành chính. Việc thiếu một cách tiếp cận có hệ thống; phương thức huy động sự tham gia thiếu hiệu quả dẫn đến người dân không tham gia quy trình hoạch định, thực thi chính sách. Các trở ngại còn do sự thiếu hiểu biết, thiếu niềm tin hay năng lực hạn chế của người dân. Bài viết phân tích những điều kiện thuận lợi và những khó khăn trong việc bảo đảm quyền tham gia của người dân vào tiến trình xây dựng chính phủ số ở Việt Nam.

Từ khóa: chính phủ số; quyền tham gia vào lĩnh vực công của người dân.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền