Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Quan hệ chính trị quốc tế và thời cơ phát triển của Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng
Thứ hai, 27 Tháng 11 2023 15:48
4796 Lượt xem

Quan hệ chính trị quốc tế và thời cơ phát triển của Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

TS PHÙNG CHÍ KIÊN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn,

Đại học Quốc gia Hà Nội

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 549 (11-2023)

 

Tóm tắt: Đại hội XIII thể hiện quyết tâm cao độ của Đảng về nắm bắt thời cơ phát triển để Việt Nam bứt phá, “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Bài viết luận giải về thời cơ phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới theo tinh thần Đại hội XIII dưới góc nhìn quan hệ chính trị quốc tế, đồng thời đề xuất một số kiến nghị để hiện thực hóa thời cơ trước những khó khăn, thách thức đặt ra đối với Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khóa: Đại hội XIII của Đảng; thời cơ phát triển; Việt Nam; quan hệ chính trị quốc tế.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền