Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở Trung Quốc
Thứ tư, 20 Tháng 9 2023 11:07
3346 Lượt xem

Xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở Trung Quốc

TS VŨ QUỲNH PHƯƠNG
Viện Chính trị học,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 547 (9-2023)

 

Tóm tắt: Trong quá trình cải cách, mở cửa, sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã đưa lại nhiều thách thức khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc phải mở rộng tổ chức của mình trong không gian kinh tế mới này. Bài viết tổng kết quá trình xây dựng, phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là từ Đại hội XVIII (năm 2012) đến nay, đồng thời đưa ra những gợi mở về việc nghiên cứu và phát triển lý luận xây dựng đảng cầm quyền thông quá trình phát triển này.
Từ khóa: xây dựng đảng trong doanh nghiệp; Đảng Cộng sản Trung Quốc; doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền