Trang chủ    Tư liệu tạp chí in    Tạp chí Lý luận chính trị số 9 - 2020
Thứ ba, 01 Tháng 9 2020 09:56
4032 Lượt xem

Tạp chí Lý luận chính trị số 9 - 2020

MỤC LỤC TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ SỐ 9-2020

 

Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020- 2025

3.       NGUYỄN XUÂN THẮNG: Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo, thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị được giao

12.     TRẦN VĂN PHÒNG: Phát huy truyền thống đoàn kết Trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nhân tố quyết định thành công của Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

17.     NGUYỄN MINH TUẤN: Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng của Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2015- 2020: Kết quả và những kinh nghiệm

          Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

22.     MẠCH QUANG THẮNG: Tuyên ngôn Độc lập - Những giá trị bất hủ

26.     BÙI ĐÌNH PHONG: Những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

31.     NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG: Ý chí Hồ Chí Minh trong việc xây dựng nền dân chủ cộng hòa ở Việt Nam qua cuộc Tổng tuyển cử năm 1946

          Nghiên cứu - Phát triển lý luận

36.     DOÃN THỊ CHÍN: Giá trị cốt lõi của mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong tư tưởng Hồ Chí Minh

41.     TÀO THỊ QUYÊN - ĐIỆP VĂN CHIẾN: Quan điểm về sự vận dụng những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin về nhà nước

46.     TỐNG ĐỨC THẢO - TRẦN VĂN THẮNG: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ sở pháp luật bảo đảm dân chủ ở Việt Nam

          Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ

54.     NGUYỄN VĨNH THANH - VŨ VĂN HẬU: Nhận diện bản chất Trường Đảng và yêu cầu tổ chức giảng dạy lý luận chính trị hiện nay

61.     HOÀNG ANH: Phát triển đội ngũ giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới

66.     NGUYỄN VĂN PHONG: Quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học công lập

Nhân vật - Sự kiện

73.     Phạm Hồng Chương - Nguyễn Bé Lê: Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - Người tổ chức thực hiện thành công tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực tiễn - Kinh nghiệm

79.     ĐOÀN TRIỆU LONG: Truyền thông đại chúng với phát triển niềm tin xã hội ở khu vực Trung Bộ

86.     HỒ NGỌC TRƯỜNG - NGUYỄN THÀNH NHÂN: Thực hiện mô hình bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã ở An Giang - Thực trạng và giải pháp

91.     NGUYỄN THỊ MINH TÂN: Gắn phát triển kinh tế du lịch với bảo đảm an ninh môi trường ở nước ta

Diễn đàn

96.     PHẠM HUY KỲ: Phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay

103.   HỒ THANH THỦY - NGUYỄN ĐỨC HÀ: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là sự lựa chọn đúng đắn của Việt Nam

Quốc tế

110.   ĐẬU TUẤN NAM - LÂM MINH CHÂU: Các giải pháp của một số quốc gia châu Á nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân tộc của hệ thống chính trị

118.   NGUYỄN NHÂM - BÙI THÙY DUNG: Nước Mỹ đang định hình chiến lược toàn cầu mới?

125.   TÓM TẮT TIẾNG ANH MỘT SỐ BÀI

Thông tin tuyên truyền