Trang chủ    Tin tức    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng
Thứ ba, 26 Tháng 12 2023 10:38
1555 Lượt xem

Xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng

PGS, TS NGUYỄN THỊ TRƯỜNG GIANG

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

  Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 550 (12-2023)

 

Tóm tắt: Trong bối cảnh hiện nay, xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia bảo vệ an ninh mạng, phòng chống tội phạm mạng, vô hiệu hóa các thông tin xấu, độc, phản bác các luận điệu phản tuyên truyền trên không gian mạng là hình thức đấu tranh thích hợp nhất. Bài viết làm rõ những thách thức và đề xuất một số giải pháp xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng.

Bài viết là kết quả nghiên cứu của Đề tài cấp Nhà nước KX 04.32/21-25: “Vấn đề an ninh phi truyền thống, trọng tâm là an ninh mạng trong nền an ninh quốc gia”.

Từ khóa: không gian mạng; xây dựng thế trận an ninh nhân dân.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền