Trang chủ    Tin tức    Gặp mặt kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022)
Thứ tư, 22 Tháng 6 2022 10:36
1524 Lượt xem

Gặp mặt kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022)

(LLCT) - Sáng ngày 21/6/2022, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Gặp mặt nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Buổi gặp mặt được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì.

Các đại biểu dự buổi Gặp mặt - Ảnh: hcma.vn

Dự buổi gặp mặt có PGS, TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện; PGS, TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Học viện; các đồng chí trong Ban Chấp hành Liên Chi hội Nhà báo Học viện; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan báo chí, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tại Trung tâm Học viện; đại diện Ban Giám đốc các học viện trực thuộc và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan báo chí các học viện trực thuộc.

Báo cáo tình hình hoạt động của các cơ quan báo chí và Liên Chi hội Nhà báo Học viện, PGS, TS Dương Trung Ý khẳng định: trong bối cảnh tình hình quốc tế có những diễn biến phức tạp; tình hình trong nước cònnhiều khó khăn, thách thức to lớn do tác động của đại dịch Covid-19, công tác báo chí của Học viện vẫn luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện.

Trong năm qua, đồng hành cùng báo chí và sự nghiệp đổi mới của cả nước, công tác báo chí của Học viện đã đạt những kết quả rất quan trọng và nổi bật, thể hiện trên các mặt chính trị, tư tưởng; việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ, mục đích của các tạp chí; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, cơ quan báo chí; công tác xây dựng tổ chức Hội Nhà báo.

Bên cạnh những ưu điểm là chủ yếu, công tác báo chí và hoạt động của các đơn vị báo chí, Liên Chi Hội Nhà báo Học viện trong năm qua còn một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Một là, tổng số bài được đăng tải trên các tạp chí Học viện trong năm tuy lớn, nhưng số bài chất lượng cao, có tiếng vang và ảnh hưởng rộng, bài đoạt giải trong các giải báo chí uy tín còn rất khiêm tốn (chưa có bài đoạt các Giải Búa liềm vàng, Giải báo chí quốc gia,…). Hai là, việc đổi mới, tăng cường quản lý tòa soạn, quản lý quy trình xuất bản theo thông lệ tạp chí khoa học chưa được các tạp chí quan tâm đúng mức. Ba là, về cơ chế quản lý, quy trình, quy chuẩn biên tập, xuất bản một số tạp chí chưa được hoàn thiện; một số tạp chí chưa thực hiện đúng quy định về thông tin phải thể hiện, bảo đảm trên tạp chí,… Bốn là, về mô hình tổ chức của các đơn vị báo chí chưa được kiện toàn cả về lãnh đạo và vị trí, việc làm; đến nay còn một số cơ quan báo chí đang triển khai thành lập chi hội Nhà báo. Hoạt động của các chi hội chưa chuyên nghiệp, sự phối hợp giữa các chi hội chưa chặt chẽ, chưa tích cực tham gia các hoạt động do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Vị thế, tầm ảnh hưởng của báo chí Học viện trong giới báo chí và đời sống chính trị cả nước nói chung còn khiêm tốn. Năm là, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ hoạt động của nhiều cơ quan báo chí như máy tính, máy in, máy ảnh… còn thiếu và cũ, cần được bổ sung, nâng cấp và trang cấp mới.

GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt - Ảnh: hcma.vn

Phát biểu chỉ đạo tại buổi gặp mặt, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương biểu dương và chúc mừng những kết quả và sự nỗ lực của các đơn vị báo chí trong toàn Học viện. Những kết quả đó không chỉ thể hiện việc thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích, chức năng của từng cơ quan báo chí, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện, mà còn đóng góp vào quá trình phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam hiện đại và hội nhập, vào công tác tư tưởng, lý luận của Đảng.

Đồng chí nhấn mạnh: kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam - nền báo chí do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo. Gắn bó với cách mạng, tâm huyết, trách nhiệm và nỗ lực sáng tạo, cống hiến, báo chí cách mạng nước ta đã thật sự là người tuyên truyền tập thể, người tổ chức tập thể việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ, động viên phong trào yêu nước, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực và các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động; đóng góp tích cực vào việc nâng cao vị thế và mở rộng quan hệ quốc tế của Việt Nam. Những người làm báo Việt Nam có quyền tự hào về truyền thống vẻ vang, những cống hiến to lớn của báo chí cách mạng Việt Nam trong gần một thế kỷ gắn bó với Đảng và dân tộc.

Đánh giá những bước phát triển mới mà các tạp chí, bản tin của Học viện đã đạt được trong năm qua, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Thứ nhất, nhận thức về vị trí, vai trò của công tác báo chí có chuyển biến mới; đề cao tính thống nhất trong lãnh đạo, quản lý báo chí toàn Học viện; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, lãnh đạo chuyên môn đối với quản lý báo chí; nguồn lực cho hoạt động báo chí được bổ sung. Thứ hai, diện mạo báo chí của Học viện có những nét mới mang tính tích cực. Một số tạp chí đã nỗ lực, phát huy nội lực, đội ngũ cán bộ báo chí được tăng cường; tiếp tục đa dạng hóa các xuất bản phẩm, v.v… Nhiều tạp chí đã coi trọng việc thực hiện tiêu chuẩn khoa học trong quy trình biên tập, xuất bản tạp chí theo yêu cầu của Hội đồng Giáo sư Nhà nước. Nhiều tạp chí của Học viện được Hội đồng chức danh xếp điểm ở mức cao. Thứ ba, các tạp chí, bản tin, trang tin điện tử, nhà xuất bản, các đơn vị nghiên cứu giảng dạy chuyên ngành báo chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục vụ tốt các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của Học viện; đã trực tiếp tham gia vào các nhiệm vụ trọng tâm của Học viện. Báo chí Học viện đã thực sự là diễn đàn học thuật của giới nghiên cứu lý luận trong cả nước. Liên Chi hội Nhà báo trong năm qua đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ Nhất, kiện toàn tổ chức, đẩy mạnh phát triển hội viên, mở rộng tổ chức hội. Tích cực tổ chức các hoạt động nghiệp vụ, tham gia các phong trào do Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. 

GS, TS Nguyễn Xuân Thắng tặng hoa chúc mừng Liên Chi hội Nhà báo Học viện - Ảnh: hcma.vn

Trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm trong công tác báo chí của Học viện năm tới. 

Một là, các tạp chí Học viện phải đi đầu trong công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII, tham gia ý kiến và phổ biến kịp thời các nghị quyết hội nghị Trung ương, góp phần tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân v.v..

Hai là, nhiều nhiệm vụ mới rất nặng nề đang đặt ra đối với Học viện, trên các mặt đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn phục vụ đào tạo và cung cấp luận cứ khoa học cho xây dựng, hoàn thiện đường lối, chính sách;... Theo đó, các đơn vị báo chí; căn cứ tôn chỉ, mục đích, chức năng của mình cần chủ động trong công tác xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất để có những đóng góp thiết thực vào các mặt công tác của Học viện.

Ba là, các sản phẩm báo chí, xuất bản Học viện phải trở thành nguồn học liệu, tài liệu học tập chính thống, thiết yếu của học viên các hệ lớp của Học viện; các trường chính trị tỉnh, thành phố, trường bồi dưỡng cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể; các trung tâm chính trị.

Bốn là, từng bước chuyên nghiệp hóa và hiện đại hóa, bắt kịp xu thế báo chí hiện đại; quy chuẩn hóa quy trình xuất bản và tổ chức tòa soạn, ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước tiếp cận các thông lệ, các quy chuẩn tạp chí khoa học quốc tế.

Năm là, các tạp chí, bản tin, Cổng thông tin điện tử, trang tin điện tử, Học viện tiếp tục khẳng định vị trí xung kích trên mặt trận tư tưởng, lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Các cơ quan báo chí Học viện phải đề cao trách nhiệm chính trị và bản lĩnh khoa học, có nhiều bài viết sắc sảo về lý luận, sinh động về thực tiễn, sắc bén về lập luận, nhất là những bài đấu tranh trực diện với những quan điểm sai trái, thù địch.

Sáu là, các cơ quan báo chí Học viện cần tích cực tham gia các hoạt động do Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức và và phát động, tích cực tham gia các giải báo chí, phấn đấu có nhiều tác phẩm báo chí của Học viện đạt giải. Các cơ quan báo chí của Học viện tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí” hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Nhân dân phối hợp tổ chức phát động.

GS, TS Nguyễn Xuân Thắng tặng hoa chúc mừng các Tạp chí của Học viện - Ảnh: hcma.vn

Để thực hiện tốt các nội dung nêu trên, đồng chí Giám đốc Học viện yêu cầu:

Thứ nhất, Đảng ủy, lãnh đạo Học viện, cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, các đơn vị có tạp chí, bản tin, trang tin tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo các điều kiện cho công tác báo chí trên cơ sở xác định rõ công tác báo chí, xuất bản là lĩnh vực có vị trí quan trọng, một nhiệm vụ chính trị của Học viện; xuất bản báo chí không chỉ là công việc riêng của các ban biên tập, tòa soạn, mà là nhiệm vụ chung của Học viện, của tất cả các tổ chức, đơn vị có liên quan và sự đóng góp của đội ngũ cán bộ khoa học.

Đề cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu cơ quan chủ quản báo chí đối với hoạt động báo chí của đơn vị. Tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, các văn bản quy phạm nội bộ nhằm xây dựng các cơ quan báo chí, xuất bản bảo đảm tính hệ thống thống nhất toàn Học viện; xây dựng các quy chế, quy định, quy ước để thống nhất quản lý tòa soạn và các hoạt động biên tập, xuất bản, phát hành trong toàn Học viện để thực hiện tốt công tác báo chí theo yêu cầu chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn, công khai, minh bạch.

Thứ hai, từng cơ quan báo chí, bản tin, cổng thông tin, trang tin, xuất bản, đơn vị nghiên cứu, giảng dạy báo chí cần bám sát tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ; xây dựng đơn vị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, chú trọng xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí, xuất bản.

Thứ ba, xây dựng và phát huy vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Học viện và các chi hội nhà báo trong xây dựng đơn vị báo chí, đội ngũ cán bộ báo chí và tham mưu cho lãnh đạo các cấp về công tác báo chí. Liên Chi hội Nhà báo Học viện cần làm tốt vai trò tham mưu, phản biện xã hội đối với các chủ trương, kế hoạch liên quan đến công tác báo chí không chỉ của Học viện, mà đối với các cấp, các ngành về những vấn đề liên quan đến công tác báo chí; bồi dưỡng về chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ và công tác hội cho hội viên; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức hội và hội viên trong hoạt động báo chí.  

Thứ tư, về các kiến nghị, đề xuất của các cơ quan báo chí và Liên Chi hội Nhà báo Học viện, các cơ quan chức năng sẽ phối hợp, rà soát và tham mưu cho Ban Giám đốc Học viện chỉ đạo thực hiện với tinh thần tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động của các cơ quan báo chí và Liên Chi hội Nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Học viện tặng hoa chúc mừng đại diện các đơn vị báo chí Học viện - Ảnh: hcma.vn

M.D

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền