Trang chủ    Tin tức

Thông tin

Hội nghị công tác tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ năm 2021

Hội nghị công tác tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ năm 2021

(LLCT) - Chiều ngày 5-10-2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công tác tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ năm 2021. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

Học viện tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí năm 2021

(LLCT) - Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí năm 2021 được tổ chức từ ngày 27/9 đến ngày 1/10/2021, Tạp chí Lý luận chính trị là cơ quan chủ trì. Nội dung chương trình gồm 04 chuyên đề và 01 buổi thảo luận. Lớp học được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Dự lớp học có trên 130 học viên là cán bộ 20 tạp chí bản tin và hội viên Liên chi hội Nhà báo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Hội thảo khoa học: “100 năm phát triển Đảng Cộng sản Trung Quốc - Trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng và lãnh đạo phát triển đất nước giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc”

Hội thảo khoa học: “100 năm phát triển Đảng Cộng sản Trung Quốc - Trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng và lãnh đạo phát triển đất nước giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc”

(LLCT) - Nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (1921-2021), ngày 28-9-2021, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đồng tổ chức Hội thảo khoa học:100 năm phát triển Đảng Cộng sản Trung Quốc - Trao đổi kinh nghiệmvề xây dựng Đảng và lãnh đạo phát triển đất nước giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc”. 

 

Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí năm 2021

(LLCT) - Sáng ngày 27/9, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng theo hình thức trực tuyến và trực tiếp Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí năm 2021. PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện chủ trì Lễ khai giảng.

Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển, phối hợp lực lượng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay”

Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển, phối hợp lực lượng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay”

(LLCT) - Ngày 24-9-2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển, phối hợp lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay”. Hội thảo nhằm xây dựng các luận cứ khoa học cho việc tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Hội thảo được tổ chức tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. PGS,TS. Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì Hội thảo.

Hội thảo khoa học “Học viện Chính trị khu vực IV - 15 năm hình thành và phát triển”

Hội thảo khoa học “Học viện Chính trị khu vực IV - 15 năm hình thành và phát triển”

(LLCT) - Ngày 22-9-2021, Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến với chủ đề “Học viện Chính trị khu vực IV - 15 năm hình thành và phát triển 2006-2021”. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chỉ đạo Hội thảo. 

Những vấn đề mới về quản lý phát triển xã hội từ Văn kiện Đại hội lần thứ XIII

Những vấn đề mới về quản lý phát triển xã hội từ Văn kiện Đại hội lần thứ XIII

(LLCT) - Chiều 21-9-2021, Viện Xã hội học và phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học: Những vấn đề mới về quản lý phát triển xã hội từ Văn kiện Đại hội lần thứ XIII. PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì Hội thảo. Cùng chủ trì có TS Bùi Phương Đình, Viện trưởng Viện Xã  hội học và phát triển.

Hội nghị trao đổi nghiệp vụ công tác đánh giá và thi đua, khen thưởng

Hội nghị trao đổi nghiệp vụ công tác đánh giá và thi đua, khen thưởng

(LLCT) - Ngày 14-9-2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến trao đổi nghiệp vụ công tác đánh giá và thi đua, khen thưởng. PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện chỉ đạo Hội nghị.

Lễ hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”

Lễ hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”

(LLCT) - Thực hiện Kết luận số 07-KL/TW, ngày 11-6-2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội; Lời kêu gọi Toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động, sáng 14-9-2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước  đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Lễ ra mắt và Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026

Lễ ra mắt và Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026

(LLCT) - Sáng 12-9-2021, tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng đã diễn ra Lễ ra mắt Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 và Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng. 


Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng năm học 2021-2022

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng năm học 2021-2022

(LLCT) - Hòa trong không khí của cả nước Khai giảng năm học mới,ngày 9-9-2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022. Lễ khai giảng được tổ chức bằng hình thức trực tiếp Trung tâm Học viện, kết nối trực tuyến với các Học viện trực thuộc, các Tỉnh ủy được giao thí điểm mở lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại địa phương. 

 

Hội thảo khoa học: “Những nội dung mới về Xây dựng Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và việc quán triệt vào công tác nghiên cứu, giảng dạy ở Viện Xây dựng Đảng”

Hội thảo khoa học: “Những nội dung mới về Xây dựng Đảng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và việc quán triệt vào công tác nghiên cứu, giảng dạy ở Viện Xây dựng Đảng”

(LLCT) - Chiều ngày 31-8-2021, Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học: “Những nội dung mới về Xây dựng Đảng trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng và việc quán triệt vào công tác nghiên cứu, giảng dạy ở Viện Xây dựng Đảng”. PGS, TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện, PGS, TS Lâm Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng và PGS, TS Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng chủ trì Hội thảo.

Giải thưởng “Nghiên cứu lý luận chính trị” góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học lý luận chính trị của Đảng

Giải thưởng “Nghiên cứu lý luận chính trị” góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học lý luận chính trị của Đảng

(LLCT) - Nhằm tìm kiếm, động viên và tôn vinh các nhà khoa học xuất sắc đã có nhiều đóng góp trong công tác nghiên cứu lý luận chính trị, góp phần tham mưu, tư vấn có hiệu quả cho Đảng, Nhà nước về đường lối, chủ trương, chính sách, đồng thời giúp nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu khoa học lý luận chính trị của Học viện nói riêng và cả nước nói chung, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Giải thưởng “Nghiên cứu lý luận chính trị”.

 

Hội thảo khoa học: Chủ tịch Hồ Chí Minh với khát vọng độc lập - tự do - hạnh phúc

Hội thảo khoa học: Chủ tịch Hồ Chí Minh với khát vọng độc lập - tự do - hạnh phúc

(LLCT) - Nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8) và Quốc khánh 2-9, sáng ngày 31-8-2021, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với khát vọng độc lập - tự do -  hạnh phúc” theo hình thức trực tuyến.

Hội thảo khoa học “Đồng chí Võ Văn Tần với cách mạng Việt Nam và quê hương Long An”

Hội thảo khoa học “Đồng chí Võ Văn Tần với cách mạng Việt Nam và quê hương Long An”

(LLCT) - Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (1891-2021), nguyên Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, sáng 26/8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Long An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Võ Văn Tần với cách mạng Việt Nam và quê hương Long An”. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì Hội thảo.

Trang 10 trong tổng số 35 trang.

Thông tin tuyên truyền