Trang chủ    Tin Ảnh    Chúc mừng 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6-2018
Thứ hai, 25 Tháng 6 2018 16:24
14181 Lượt xem

Chúc mừng 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6-2018

 GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí Thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện phát biểu chúc mừng tại buổi gặp mặt Chúc mừng cán bộ làm công tác báo chí - xuất bản trong hệ thống Học viện

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng tặng hoa chúc mừng các tạp chí, bản tin

PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện, tặng hoa chúc mừng các tạp chí, bản tin

PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện, tặng hoa chúc mừng Tạp chí Lý luận chính trị

Nhà xuất bản Lý luận chính trị chúc mừng Tạp chí Lý luận chính trị

PGS,TS Nguyễn Ngọc Hà, Viện trưởng viện Lịch sử Đảng, Chúc mừng Tạp chí Lý luận chính trị

Các đơn vị trong Học viện chúc mừng Tạp chí Lý luận chính trị

Vụ Các trường Chính trị chúc mừng Tạp chí Lý luận chính trị

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền