Trang chủ    Nghiên cứu lý luận    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Kiểm soát, giám sát quyền lực trong bộ máy nhà nước của Trung Quốc và giá trị tham khảo
Thứ hai, 04 Tháng 3 2024 09:30
2847 Lượt xem

Kiểm soát, giám sát quyền lực trong bộ máy nhà nước của Trung Quốc và giá trị tham khảo

TS TRẦN MAI HÙNG
Viện Chính trị học,
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 552 (2-2024)

Tóm tắt: Kiểm soát và giám sát quyền lực là yêu cầu khách quan nhằm bảo đảm quyền lực được sử dụng đúng mục đích, ngăn ngừa hiện tượng tha hóa quyền lực. Trong quá trình cải cách, Trung Quốc đã thực hiện một số biện pháp, phương thức mang tính đặc thù nhằm kiểm soát, giám sát tốt quyền lực, bảo đảm quyền lực được sử dụng hiệu quả, hiệu lực. Bài viết góp phần làm rõ việc kiểm soát, giám sát quyền lực ở Trung Quốc và đúc rút một số bài học có giá trị tham khảo. Bài viết là kết quả nghiên cứu của đề tài KX.04.09/21-25.
Từ khóa: kiểm soát, giám sát quyền lực; Trung Quốc.

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền