Trang chủ    Đào tạo - Bồi dưỡng    Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa III
Thứ ba, 27 Tháng 5 2014 08:57
2942 Lượt xem

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa III

(LLCT)- Sáng 23-5-2014, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Bế giảng lớp dự nguồn cán bộ cao cấp khóa III. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức các lớp dự nguồn cao cấp; đồng chí Tạ Ngọc Tấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương Đảng, các bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội tới dự và chỉ đạo Lễ Bế giảng.

 

Báo cáo tổng kết khóa học của Ban tổ chức lớp khẳng định, qua 4 tháng học tập và nghiên cứu, được sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự tổ chức, quản lý có hiệu quả của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan, ban, ngành Trung ương, 90 học viên là các cán bộ đã được tín nhiệm, giới thiệu, đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các địa phương, các bộ, ban ngành ở Trung ương đã hoàn thành tốt mọi yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

(Đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trao bằng tốt nghiệp cho học viên)

Qua rút kinh nghiệm kịp thời từ các khóa trước, chương trình, nội dung học tập đã được bổ sung, cập nhật có tính hệ thống những kết quả nghiên cứu mới về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; được các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị đặc biệt quan tâm, trực tiếp nói chuyện, trao đổi, đối thoại; nghiên cứu về tình hình thế giới đương đại; quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; góp phần trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận và thực tiễn, củng cố nhận thức về chính trị - xã hội, lập trường cách mạng; tầm nhìn và tư duy chiến lược, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý.

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Lê Hồng Anh đã chúc mừng 90 học viên được Trung ương và các cấp ủy tin tưởng cử tham dự Lớp học đã hoàn thành nhiệm vụ học tập, nghiên cứu trong 4 tháng qua.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí đánh giá cao sự cố gắng của Học viện và Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với các cơ quan ở Trung ương và cấp ủy địa phương tổ chức thành công lớp học. Đồng chí khẳng định Học viện đã rất cố gắng từ khâu xây dựng, bổ sung, hoàn thiện nội dung chương trình, đến bảo đảm cơ sở vật chất và các điều kiện khác phục vụ tổ chức lớp; đã thành công trong thực hiện một phương thức mới trong bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp cao nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay của Đảng và đất nước. Lớp Bồi dưỡng đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Đồng chí nhấn mạnh những kết quả chủ yếu:

Lớp học đã nghiêm túc bảo đảm tốt nội dung của từng chuyên đề và toàn bộ chương trình bồi dưỡng; vừa cung cấp những kiến thức cơ bản, vừa bổ sung những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn, phù hợp với đối tượng của người học. Về lý luận, chương trình đã đi sâu nghiên cứu những thành tựu phát triển mới và các giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản được nêu trong các văn kiện Đại hội XI và các Nghị quyết Trung ương; rèn luyện tư duy và tầm nhìn chiến lược. Đã coi trọng đánh giá hiệu quả của quá trình đưa lý luận, quan điểm, chủ trương, đường lối vào cuộc sống; chú trọng trau dồi kỹ năng lãnh đạo, quản lý; khả năng nghiên cứu tổng kết thực tiễn và kỹ năng xử lý tình huống trong chỉ đạo, điều hành; tăng cường các báo cáo điển hình từ thực tiễn …

Trong thiết kế và thực hiện chương trình bồi dưỡng, đã chú trọng trau dồi về đạo đức, phong cách của người cán bộ; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban Chỉ đạo Lớp học và Học viện đã sát sao đôn đốc học viên khóa III thực hiện nghiêm túc bộ Quy chế dành riêng cho các lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp và các quy chế, quy định khác của Học viện.

Ban Chỉ đạo lớp học và Học viện đã tổ chức thành công các chuyến đi thực tế tại địa bàn Tây Nguyên một cách thiết thực, hiệu quả, không hình thức, phô trương; đã đi đến những nơi có thực tiễn sôi động, đến vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều khó khăn, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân. Đã xây dựng chương trình hoạt động cụ thể của các chuyến đi thực tế, giúp cho học viên nắm bắt tình hình, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu cuộc sống của nhân dân và thực trạng đội ngũ cán bộ ở cơ sở, đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề đang đặt ra ở cơ sở… Thông qua các chuyến nghiên cứu thực tế như vậy, các đồng chí không chỉ được hiểu thêm về tình hình đất nước, mà còn nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận vốn rất trừu tượng từ tổng kết thực tiễn, có thể đúc rút ra không ít vấn đề lý luận mới.

Lớp học đã áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, biến quá trình học tập thành quá trình tự học, tự nghiên cứu sáng tạo, với ý thức chủ động, tự giác của mỗi học viên, theo sự gợi mở, định hướng của giảng viên.

Sự phối hợp giữa Học viện với Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các địa phương, bộ, ngành có liên quan đã được đảm bảo một cách chặt chẽ, có hiệu quả. Nhờ vậy, các công việc của lớp học đều được hoàn thành tốt đẹp.

Thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, đồng chí nhiệt liệt biểu dương và trân trọng cảm ơn cố gắng của các cơ quan, đơn vị, đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên phục vụ.

Đồng chí trao đổi một số vấn đề: Đảng và nhân dân ta tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh có nhiều cả thuận lợi, khó khăn và cơ hội, thách thức đan xen. Bối cảnh và nhiệm vụ mới đặt ra đòi hỏi cấp bách về một đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt vững vàng về tư tưởng, chính trị, đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, được đào tạo, bồi dưỡng đầy đủ các kiến thức, kỹ năng để gánh vác trọng trách tiếp tục đưa đất nước tiến lên trên con đường dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Các đồng chí học viên của lớp học này chính là nguồn đã được các cấp uỷ, tổ chức đảng tín nhiệm, giới thiệu, đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các địa phương, ban, bộ, ngành ở Trung ương. Các đồng chí đã được bổ sung nhiều nhận thức mới, rất mong các đồng chí hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, đồng thời, là những tấm gương sáng về phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, xứng đáng với sự tin cậy và quan tâm của Trung ương Đảng và Chính phủ.

GS, TS Tạ Ngọc Tấn thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là nguồn cán bộ chiến lược cho hệ thống chính trị. Khẳng định Học viện sẽ quán triệt thực hiện nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tập trung bảo đảm thực hiện có chất lượng vào nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng theo các chức danh cán bộ trong hệ thống chính trị, đặc biệt là các khóabồi dưỡng cán bộ chiến lược cho Đại hội XII của Đảng;kịp thời có những cải tiến, nâng cao chất lượng đối với các lớp tiếp theo.

                                                                                                    PV

 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền