Trang chủ    Cùng bạn đọc    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Thuận lợi và khó khăn khi triển khai chủ trương của Đảng khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung
Thứ sáu, 24 Tháng 5 2024 15:54
2262 Lượt xem

Thuận lợi và khó khăn khi triển khai chủ trương của Đảng khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung

TS PHAN HẢI HỒ
Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 555 (5-2024)

 

Tóm tắt: Kết luận số 14-KL/TW ngày 22-9-2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung là cơ sở chính trị quan trọng để Nhà nước thể chế hóa thành pháp luật khi triển khai thực hiện(1). Chủ trương này được xem là “hào khí mới” thúc đẩy tinh thần “6 dám”(2) của đội ngũ cán bộ đối với sự nghiệp phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Bài viết phân tích, luận giải các vấn đề: (1) Những nội dung cơ bản của chủ trương này; (2) Những tác động tích cực, những khó khăn, thách thức khi triển khai; (3) Đề xuất một số phương thức đấu tranh, phản bác có hiệu quả thời gian tới.
 

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền