Trang chủ    Cùng bạn đọc    Tóm tắt Tạp chí in số mới nhất    Từ phong trào xóa đói, giảm nghèo đến Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Thứ hai, 27 Tháng 11 2023 15:46
1622 Lượt xem

Từ phong trào xóa đói, giảm nghèo đến Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

TS TRẦN VĂN THẠCH

Học viện Chính trị khu vực III

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 549 (11-2023)

 

Tóm tắt: Xóa đói và giảm nghèo luôn được Đảng, Nhà nước Việt Nam quan tâm và xác định là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; là một trong những mục tiêu quan trọng góp phần phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bài viết làm rõ quá trình thực hiện chính sách xóa đói và giảm nghèo, từ đó góp phần khẳng định niềm tin vào một Nhà nước của dân và vì dân.

Từ khóa: phong trào xóa đói, giảm nghèo; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Các bài viết khác

Thông tin tuyên truyền